11 vybraných detailů – zastřešení terasy Glasoase pohledem zblízka

Design se slovy popisuje obtížně a proto se vám pokusíme přiblížit estetiku vybraných detailů konstrukce zastřešené terasy Glasoase na fotografiích.

Krokve

Krokve prosklené terasy Glasoase jsou v průřezu výjimečně štíhlé. Přestože mohou unést obrovskou zátěž, působí svým zaobleným tvarem velice lehce.

Čelní krytka zakončující krokev zastřešení Glasose

Na krokvi nenajdete žádný spojovací materiál - vše je ukryto pod ladnými profily.

Štíhlé krokve neomezují množství světla pronikající na terasu a do interiéru.

Čisté tvary krokví zastřešení Glasoase - jsou pohledové ze všech stran

Okap

Okap je proveden esteticky v souladu s krokvemi a sloupky a opět bez viditelného spojovacího materiálu. Voda je skrytě odvedena z okapu do vybraných sloupků.

Glasoase má dnes dvě varianty okapu, které si jsou designem velmi podobné. Větší z nich má výrazně větší tuhost a umožní pro střechy do hloubky 3 metrů překlenout bez prostředního sloupku až neuvěřitelných 7 metrů!

Boční zakončení okapu zastřešení glasoase opatřené logem výrobce.

Okap je napojen na svody ve sloupcích. Vše je skryto.

Sloupky

Sloupky zastřešení jsou dvojího druhu.

První jsou štíhlejší a na vnější straně zaoblené. Druhé jsou čtvercového průřezu s jemným zaoblením jedné hrany.

Upevnění sloupků je skryto pod podlahovými prkny nebo schováno pod designovou krytkou. Nemusíte se obávat viditelného kotvení.

Vyústění svodu vody může být nad podlahou nebo skrytě pod ní.

Olemování sloupku procházející podlahou a uchycení lankového vedení vertikálních markýz.

Dělení střešního skla

Od určité hloubky (zpravidla nad 3 m) střechy je potřeba střešní skla dělit.

Napojení střechy na fasádu

Hlavní konzole se kotví do stěny zpravidla závitovými tyčemi. Spára vzniklá mezi fasádou a konzolí je na horní straně potřeba pečlivě utěsnit, aby se zamezilo průniku vody, jež by mohla téct například po omítce.

Spodní strana má naopak funkci estetickou. Pokud nepřiléhá konzole těsně, je potřeba ji překrýt, například hliníkovým profilem.

Napojení střechy na fasádu domu musí být dokonale utěsněno. Napojení krokví na stěnovou konzoli ukazuje pečlivé napojení jednotlivých profilů.

Pečlivé překrytí spáry hliníkovým profilem přesně kopírující nepravidelný tvar kamenného obkladu.

Napojení bočního zasklení na fasádu

Boční zasklení nedojíždí přímo ke stěně, ale k profilu, který je dokonale svislý a rovný. Tímto se dokáží skrýt případné nerovnosti stěny. Mezi fasádu a stěnový profil se umisťuje expanzní těsnění v odpovídající barvě. Výsledek je perfektní.

Zasklení je od fasády odděleno svislým profilem a expanzním těsněním.

Svislý profil umožní jemné doladění pomocí stavitelných šroubů.

Zipové vedení střešní markýzy

Látka střešní markýzy je dokonale vypnutá, protože je vytažena do všech čtyřech směrů. Zipové vedení v bočních ramenech nedovoluje téměř žádné prověšení látky. Navíc po stranách markýzy neprosvítá slunce.

Dva moduly markýzy Sottezza II se zipovým vedením pod střechou s šířkou větší než 6 metrů.

Kolejnice posuvného zasklení zapuštěné do podlahy

Pro volný pohyb osob po terase je důležité aby kolejničky posuvného zasklení zbytečně nevytvářely vertikální práh.

Zapuštění kolejničky je možné do různých typů a materiálů podlah.

Kolejničky posuvného zasklení zapuštěné do dřevoplastové podlahy WPC.

Kolejničky posuvného zasklení zapuštěné do kompozitní podlahy Millboard.

Kolejničky posuvného zasklení zapuštěné do tropické podlahy Merbau.

Kolejničky posuvného zasklení zapuštěné do mramorové podlahy se spádem.

Kolejničky posuvného zasklení zapuštěné do původní dlažby se s pádem.

Madlo posuvného zasklení

Koncová skla jsou vybavena minimalistickým madlem. Zasklení je ovšem možné vybavit také zámkem na klíč.

Madlo pro snadnou manipulaci zasklení w17 easy v barvě konstrukce.

Spojení skel vybavené zámkem na klíč.

Výkonné bodové osvětlení

Na vybrané krokve lze nainstalovat světelný LED Design panel. Každý z nich má několik bodových LED světel s optickou čočkou. Zbylé krokve lze vizuálně sjednotit instalací stejného půlkulatého profilu bez světel.

Světla lze plynule stmívat, takže můžete na terase vykouzlit intimní osvětlení nebo nastavit dostatek světla pro čtení.

Stropní osvětlení poskytuje dostatek světla pro všechny večerní činnosti na terase.

Zaoblený světelný panel LED Design na střešní krokvi.

Infrazářič

Infrazářič je dostupný ve dvou stylech. Umístit jej lze na stěnu i na konstrukci zastřešené terasy. Intenzitu topení lze plynule měnit pomocí dálkového ovladače.

Infrazářič Tempura pro zastřešení Glasoase.

Infrazářič Tempura Quadra pro minimalistické zastřešení Terrazza Pure.

neváhejte pokračovat ... add Fotografické reference zastřešení teras
add Další informace o Glasoase
add Požádejte o nabídku

Autor: TK, Confico.cz