9 způsobů jak přizpůsobit zastřešení terasy Glasoase na míru

Podívejme se variabilitu návrhu zastřešení Glasoase. Jedná se o v mnoha ohledech o velmi promyšlenou a flexibilní konstrukci.

Prosklená střecha s volitelnou nosností

Střechu lze navrhnout na zatížení v rozmezí od 75 kg/m2 do úctyhodných 550 kg/m2. Glasoase tedy můžete postavit i ve výše položených lokalitách, kde lze očekávat více sněhových srážek nebo tam kde sníh padá ze střechy domu.

Praktickým efektem nosné střechy je, že po ní lze s opatrností chodit a můžete ji snadno umýt.

Nezapomeňte, že prosklená střecha poskytuje výhled i když pod ní sedíte v dešti nebo když sněží.

Tvar zastřešení podle fasády domu a půdorysu terasy

Vysoká flexibilita konstrukce a zkušenost realizační firmy umožňuje postavit zastřešení, které se přizpůsobí Vaší situaci.

Zastřešení může kopírovat výklenky, může být kotveno na balkon může mít různý půdorysný tvar.

Zastřešení Glasoase s šikmým okapem v části střechy.

Kotvení na dům se zalomenou konzolou kopírující výklenek stěny.

Zastřešení Glasoase s šikmým okapem v části střechy.

Kotvení na dům se zalomenou konzolou kopírující výklenek stěny.

Okap pro překlenutí velké vzdálenosti

Na konci skloněné střechy se nachází okap, který svádí vodu do vybraného sloupku.

Kromě odvodnění má okap ještě statickou funkci. Je navržen tak, aby unesl zatížení střechy s případnou sněhovou pokrývkou a příliš se neprohýbal.

Zajímavé je, že lze do určité míry počet podpěrných sloupků ovlivnit. Vzdálenost mezi sousedními sloupky nesmí překročit určitou hodnotu. Pokud ale do okapu vložíme ocelovou výztuž bude okap celkově pevnější a vzdálenost sousedních sloupků můžeme zvětšit.

Druhou možností, jak se vyhnout prostřednímu sloupku, je posunout krajní sloupky od kraje směrem k sobě. Konec okapu bude převislý, ale dostaneme povolenou vzdálenost mezi sousedními sloupky.

Nesmíme ale zapomenout na novou verzi okapu s výškou 220 mm, která umožní překlenout pro střechy hluboké 3 metry bez prostředního sloupku vzdálenost až 7 metrů!

Dvojí zakončení střechy

U zastřešení terasy Glasoase si můžete vybrat ze dvou způsobů zakončen střechy, tedy s nebo bez převisu.

U střechy bez okapu veškerá voda odtéká do okapu.

U převislé střechy je okap umístěn v rovině sloupků. V tomto místě je sklo střechy rozděleno. Voda z převislé části odkapává volně.

Velikost okapu si můžete zvolit.

Zastřešení Glasoase s převisem střechy

Glasoase bez převisu střechy

Dvojí zasklení štítu střechy

Skloněná střecha vytváří na bočních stranách trojúhelníkový štít. Ten lze zasklít dvěma způsoby.

Vizuálně lehčí variantou je zasklení bez svislých dělení. Je však možné použít pro menší hloubky zastřešení.

Pevnější varianta zasklení štítu střechy je rámové zasklení, kterým můžete zasklít střechy o hloubce i 6 metrů. Umožňuje také řešit atypické kotvení střechy například na čelo balkonu, kde zasklení probíhá až pod balkon.

Lehké zasklení štítu bez svislých oddílů.

Rámové zasklení štítu

Posuvné zasklení na míru

Posuvné zasklení lze navrhnout tak, aby umožňovalo požadovaný pohyb osob a minimalizovalo blokovaný prostor.

Potřebujete aby se otevíralo na jednu či druhou stranu nebo od středu do stran či obráceně? Máte částečně rohovou terasu a chtěli byste posouvat skla podél stěny, aby nebránila průchodu? Není problém.

Šířky jednotlivých skel a počet paralelních drah ovlivnit navrhnout podle potřeby uživatele terasy,

Posuvné zasklení w17 easy s posunem k jedné strany.

Posuvné zasklení může tvořit roh terasy bez sloupku.

Obvodové zasklení v pravé stěně se dvěma skly zajíždí za zeď.

Střešní markýzy pod nebo nad střešní sklo

Volba střešní markýzy je zcela na klientovi. Markýza nad sklem je efektivnější v prevenci zahřívání terasy. Naopak markýza pod sklem je více chráněna před znečištěním a povětrností.

Zipové vedení dokonale vypíná látku a neumožňuje slunci prosvítat po stranách.

Zipově vedená markýza nad střechou weinor WGM TOP.

Vertikální markýzy s různým vedením látky

Vertikální markýzy mají tři různé metody vedení látky.

Lankové vedení je velmi univerzální a minimalistické řešení.

Zipové vedení nabízí největší stabilitu a dokonalé stínění slunce bez mezer.

Do třetice můžete zvolit vedení kolejničkové, které představuje střední cestu mezi výše zmíněnými variantami.

Vertikální markýzy vedené v kolejnicích se zipem

Vertikální markýzy vedené lanky na čelní stěně Glasoase

Lankové vedení vertikálních markýz na boční stěně Glasoase

Střešní okna pro výkonné odvětrání tepla

Střešní okno lze instalovat do kteréhokoliv střešního pole a to i zpětně. Více oken zajistí extrémně efetivní větrání prosklené terasy.

Pohyb okna lze ovládat na dálku a je možné také napojit na konfigurovatelný termostat.

Střešní okno v prosklené střeše Glasoase

neváhejte pokračovat ... add Fotografické reference zastřešení teras
add Další informace o Glasoase
add Požádejte o nabídku

Autor: TK, Confico.cz