Montáž terasové podlahy - jak probíhá?

Plánujete vybudovat na své terase novou podlahu? Vedle výběru vhodného materiálu je důležité také její správné provedení. Pokud se chcete dovědět více o tom jak probíhá montáž terasové podlahy, můžete se v tomto článku inspirovat našimi zkušenostmi a osvědčenými postupy.

Příprava základu a podkladu

Základem pro budoucí terasu může být betonová deska, stávající betonová nebo keramická dlažba, hydroizolační folie, štěrkové lože s adekvátně rozmístěnými a usazenými betonovými deskami (například betonovými zahradními obrubníky) nebo speciálně navržená konstrukce skládající se ze zemních vrutů a konstrukčních hliníkových profilů.

Betonová deska
Stávající betonová nebo keramická dlažba
Hydroizolační folie (Dekplan)
Štěrkové lože s betonovými deskami (obrubníky)
Základní hliníková konstrukce na zemních vrutech
Zavrtávání zemních vrutů
přejít nahoru stránky

Vytvoření roštu z nosičů

Rošt se skládá z vhodných hranolů (dřevěných, dřevoplastových nebo hliníkových), které jsou zpravidla rozmístěné v celé ploše budoucí terasy v doporučených rozestupech (typicky 30-40 cm) ve směru kolmém na finální terasová prkna. Nosiče jsou bodově vypodloženy (v doporučených rozestupech typicky 30-40 cm) přesně do požadované výšky a roviny (zpravidla do čisté finální výšky snížené o výšku terasových prken), a to buď gumovými či plastovými podložkami nebo výškově nastavitelnými rektifikačními terči. Pro stabilizaci celého roštu mohou být nosiče na krajích terasy ukotveny do podkladu.

Minimální rozestupy nosičů jsou doporučeny výrobcem konkrétních terasových prken a jsou dány především jejich tloušťkou, šířkou a tvrdostí. Hustota nosičů a podkladních bodů podkladního roštu se může zvyšovat v případě umístění těžkých zařízení na budoucí terasu (například výřivka, těžký nábytek) nebo v případě instalace v komerčních provozech (například restaurace).

Kvůli správnému vysychání by se terasová prkna neměla instalovat přímo na beton nebo jiný podklad, ale vždy na rošt, který zaručí dostatečné proudění vzduchu.

Umístění podkladních hranolů (nosičů) na rektifikační terče
Podkladní hranoly (nosiče) z tropického dřeva, dřevoplastu a hliníku
Rektifikační terče a podložky různých velikostí, rektifikační terče Buzon, rektifikační terče Solidor
Plošné vypodložení podkladních hranolů (nosičů) rektifikačními terči
Kontrola a nastavování správné výšky podkladového roštu pomocí digitálního nivelačního přístroje
Vyšší hustota podkladních hranolů (nosičů) a rektifikačních terčů v místě zvýšené zátěže - umístění těžkého cvičícího stroje
přejít nahoru stránky

Vytvoření izolační vrstvy proti větru

Pokud je terasová podlaha umístěna uvnitř prosklené terasy, doporučujeme vytvořit izolační vrstvu zabraňující pronikání větru a chladu z vnějšího prostředí dovnitř prosklené terasy mezerami mezi prkny. Izolační vrstva je tvořena deskami extrudovaného polystyrenu umístěnými mezi nosiči podkladního roštu a přilepenými k těmto nosičům pěnovým lepidlem.

V místech, kde budou mezi prkny spáry, doporučujeme izolační vrstvu polepit matnou černou exteriérovou páskou, aby polystyren neprosvítal spárami mezi prkny.

Rošt s polystyrenem
Nalepené černé pásky
Plocha nosičů s polystyrenem
přejít nahoru stránky

Příprava prken

Každé prkno je potřeba zaříznout na požadovanou délku a jeho konce na požadovaný úhel (nejčastěji kolmý). Prkna nemusí být z výroby na koncích zaříznuta přesně kolmo, proto je potřeba každé prkno zkontrolovat a případně zaříznout pokosovou pilou. Zaříznuté konce dřevěných prken je potřeba ošetřit dřevařským voskem.

Do dřevěných prken je potřeba lokálně v místě nosičů podkladního roštu vyhloubit drážky pro umístění klipů. Dřevoplastová prkna jsou zpravidla již z výroby opatřena podélnými drážkami po celé délce.

Konec dřevěného prkna zaříznutý na kolmo a ošetřený přírodním dřevařským voskem
Lokální vyhloubení drážky pro klip do dřevěného prkna
Podélná drážka pro klipy u dřevoplastového prkna
přejít nahoru stránky

Zarovnávání prken podle kladečského plánu a jejich připevňování pomocí klipů a vrutů

Při pokládce terasy se postupuje řada po řadě. Jednotlivá terasová prkna se zarovnávají podle předem navrženého a klientem odsouhlaseného kladečského plánu tak, aby byla dodržena rovnoběžnost podélných spár mezi prkny a také linie prořezů prken.

První řada prken, podobně jako atypické prvky terasy (např. ochozy a schody), se připevňují k podkladnímu roštu pomocí terasových ozdobných nerezových vrutů.

Kladečský plán (nákres)
Založení první řady prken
Připevnění první řady prken pomocí ozdobných vrutů

Obecně lze terasová prkna připevňovat k podkladnímu roštu dvěma způsoby: buď pomocí speciálních klipů a vrutů doporučených výrobcem prken pro tzv. skryté přichycení nebo vrutováním shora. Pro minimalizaci rizika vzniku prasklin se prkna před samotným zavrutováním předvrtávají. Vruty by měly být dotaženy doporučeným kroutícím momentem.

Pro venkovní terasy by se měly zásadně používat pouze nerezové vruty namísto obyčejných ocelových nebo pozinkovaných vrutů.

Speciální terasové klipy jsou navrženy tak, aby dokázaly vykompenzovat rozpínání (při vzrůstu teploty) a smršťování (při poklesu teploty) terasových prken a přitom aby zůstaly pevně přichyceny k podkladnímu roštu.

Klipy a vruty Novlek Hardwood a ozdobné nerezové vruty
Klip Novlek Hardwood v drážce
Zavrutování klipu Novlek Hardwood
Umístění a zafixování druhé řady prken (s prořezem) pomocí vymezovacích kolíčků a svorek
Umístění a zafixování třetí řady prken (bez prořezu) pomocí vymezovacích kolíčků a svorek
Plošná pokládka terasových prken
přejít nahoru stránky

Vytvoření ochozů, schodů a servisních otvorů

Správně a esteticky provedené detaily dodávají terase ucelený a kompaktní vzhled.

Vnější okraje terasy mohou být ukončeny lištami vyrobenými ze stejného materiálu jako je plocha terasy. Také u zdi domu může být terasa zakončena soklovými lištami. V případě terénních nerovností může být součástí terasy také realizace schodů vedoucích z terasy do okolní zahrady.

Pod podlahou terasy mohou být umístěny elektrotechnické instalace nebo čistící a revizní otvory svodů dešťové vody. V těchto místech je možné do terasové podlahy udělat servisní otvory - jednotlivá prkna, která je možno jednoduše odklopit a přitom vizuálně nenarušují jednotnost celé podlahy.

Detail rohu terasy a ukončovacích lišt
Schody
Servisní otvor
přejít nahoru stránky

Instalace podlahového osvětlení

Terasová podlaha může být doplněna o řadu funkčních a estetických doplňků. Jedním z nich může být venkovní podlahové zápustné LED osvětlení. Můžete si vybrat teplou bílou, studenou bílou nebo například modrou barvu LED svítidel. Podlahové osvětlení má krytí IP68, je napájeno z trafa 12 V a může být ovládáno dálkovým ovladačem.

Vykroužený otvoru pro LED světlo
Umístění LED světla
Umístění LED světla
přejít nahoru stránky

Instalace podlahových zásuvek

Dalším praktickým doplňkem terasy je instalace venkovních podlahových zápustných zásuvek 230 V. Součástí zásuvkového modulu může být také konektor pro televizní, satelitní a rádiový signál. Zásuvky mají krytí IP44 a můžete si vybrat například nerezové nebo mosazné provedení.

Umístění podlahové zásuvky v nerezovém provedení
Otevřená podlahová zásuvka
přejít nahoru stránky

Povrchová úprava

Konečným krokem realizace terasy je její povrchová úprava, pokud je doporučována výrobcem terasových prken.

V případě tropického dřeva merbau je povrch finální terasy vybroušen, naolejován speciálním olejem a nakonec vyleštěn. Olej „uzamkne“ přírodní barvivo do struktury dřeva, zpomalí přirozený proces změny barvy dřeva a také zvýší dlouhodobou odolnost dřevěné terasy.

Olej Saicos pro nátěry dřevěných teras
Porovnání nevybroušené a vybroušené dřevěné podlahy
přejít nahoru stránky
Autor: Petr Koranda, Confico.cz