Typy markýz

Na trhu existuje mnoho typů venkovních markýzjak si vybrat tu pravou? Máte se rozhodnout pro otevřenou nebo kazetovou markýzu? Se sklopnými nebo výsuvnými rameny? V následujícím textu se vám pokusíme popsat výhody a rozdíly mezi jednotlivými konstrukcemi markýz tak, abychom vám pomohli při rozhodování a usnadnili výběr. Správný výběr vám zaručí, že markýza splní všechna očekávání a účel, pro který si ji pořizujete.

Dělení podle typu konstrukce

Otevřené markýzy

Tento typ venkovních markýz se vyznačuje tím, že konstrukce markýzy ani její látka není kryta – je „otevřená“. Je proto potřeba zvolit vhodné umístění markýzy tak, aby byla markýza v zataženém stavu chráněná před vnějšími zdroji znečištění a nepříznivými vlivy počasí, které mohou poškodit konstrukci a znečistit látku. Nejvhodnějším místem pro instalování otevřené markýzy je proto kryté místo se stříškou, převisem, popřípadě v panelovém domě pod balkónem horního souseda.

K některým modelům venkovních markýz si můžete pořídit ochrannou hliníkovou stříšku, která vám dovolí instalovat markýzu i na méně chráněné místo. Instalace na dostatečně chráněné místo nebo použití ochranné stříšky vám zajistí bezporuchovou funkčnost a dlouhou životnost markýzy. Otevřené markýzy se dále mohou dělit na markýzy bez a s nosným ocelovým profilem.

Otevřená konstrukce markýzy
Otevřená konstrukce markýzy – látka není chráněna kazetou

Markýzy bez nosného profilu

Markýzy bez nosného profilu patří mezi nejjednodušší a nejlevnější venkovní markýzy na trhu. Nosná část konstrukce je integrována do dvou úchytů, na kterých jsou osazena ramena a navíjecí mechanismus. Nevýhodou tohoto typu konstrukce je to, že rozteč těchto úchytů je pevně dána šířkou markýzy a nelze ji měnit. To ovlivňuje i maximální šířku markýzy, která je z konstrukčních důvodů menší než u konstrukcí s nosným profilem. Je proto potřeba se předem ujistit, že v místě uchycení markýzy ke stěně nebo stropu nebude montáži nic bránit. Naopak velkou výhodou těchto markýz je nižší hmotnost a nižší cena, která je dosažena právě jednoduchostí konstrukce.

Markýzy bez nosného profilu
Markýza bez nosného profilu – ramena i navíjecí hřídel s látkou jsou vetknutá přímo do úchytů

Markýzy s nosným profilem

Díky ocelovému nosnému profilu je dosažena vyšší tuhost konstrukce a větší stabilita markýzy. Na nosný profil jsou připevněna hliníková ramena, navíjecí mechanismus a kotvící konzole. Některé modely mají navíc i středovou vzpěru navíjecí hřídele, která zajišťuje rovnoměrné napnutí látky zejména u širších markýz. Stavba konstrukce umožňuje dosažení větších výsuvů a šířek markýz v porovnání s konstrukcemi bez nosného profilu.

Nespornou výhodou oproti konstrukcím bez nosného profilu je možnost větší variability umístění kotvících konzol a v případě nutnosti zvýšení jejich počtu. Tím se stane montáž flexibilnější a pohodlnější. To oceníte zejména v případech, kdy je montáž komplikována neočekávaným rozmístěním krovů, vedením kabeláže nebo nedokonalou soudržností zdiva.

Markýzy s nosným profilem a se středovou vzpěrou navíjecí hřídele
Markýza s nosným profilem a se středovou vzpěrou navíjecí hřídele

Některé z modelů těchto markýz lze navíc doplnit o hliníkovou stříšku a ochránit tak látku před znečištěním. Tento typ markýz je standardně možné instalovat na stěnu, do stropu nebo do krovu. Výrobci myslí také na majitele teras, kteří potřebují dosáhnout u markýzy většího výsuvu než je její vlastní šířka. Proto i my nabízíme pro některé modely místo klasických ramen křížená ramena, která se skládají mimoúrovňově.

Polokazetové markýzy

Polokazetová konstrukce markýzy kombinuje vlastnosti kazetových a klasických konstrukcí. Nosná část je tvořena ocelovým profilem, na který jsou uchycena ramena a kotvící konzole. Na rozdíl od kazetových konstrukcí je u polokazotové markýzy při zatažení chráněna kazetou pouze navíjecí hřídel s látkou a ramena jsou při pohledu zespoda viditelná. Kazeta nejen že chrání látku v zataženém stavu před nepříznivými vlivy počasí, ale také dodává markýze elegantní vzhled. Její nespornou výhodou oproti kazetové markýze je lehčí konstrukce a nižší cena.

Speciální konstrukce ramen zajišťuje dokonale těsné uzavření kazety pro libovolný úhel sklonu. Díky pružným vzpěrám, umístěným rovněž v kazetě markýzy, je docíleno rovnoměrné napnutí látky. Pokud hledáte moderní, stylovou a vysoce spolehlivou markýzu pro vaší terasu nebo lodžii, polokazetová markýza bude tím nejlepším řešením.

Polokazetové markýzy
Polokazetová markýza – látka je na rozdíl od ramen ukryta v kazetě

Kazetové markýzy

Kazetové markýzy jsou nejluxusnější venkovní markýzy s dokonalým konstrukčním řešením. Základem konstrukce a nosným profilem je samotná kazeta, ve které jsou umístěny všechny prvky markýzy. Díky kazetě je tak při zatažení markýzy před nepříznivými vlivy počasí chráněna nejen látka ale i ramena. Kazeta je vyrobena z kvalitních slitin hliníku. Zaručuje venkovní markýze dlouhou životnost a dodává jí luxusní a kompaktní vzhled, který má pozitivní vliv na celkové architektonické pojetí objektu.

Polokazetové a kazetové markýzy doporučujeme ovládat motoricky. Motorické ovládání je oproti manuálnímu ovládání klikou plynulejší a šetrnější ke konstrukci. Pro majitele je jednodušší a komfortnější. Širší modely kazetových markýz mají navíc středovou vzpěru navíjecí hřídele, která zajišťuje rovnoměrné napnutí látky. U tohoto typu výsuvné markýzy jsou kladeny vyšší nároky nejen na samotnou montáž, ale i na montážní podklad. Svěřte proto montáž markýzy odborné montážní firmě, která si s případnými problémy hravě poradí.

Kazetové markýzy
Kazetová markýza – všechny prvky markýzy jsou ukryty v kazetě

Kazetové markýzy zasluhují naše nejvyšší doporučení a jsou právem nejprodávanějším typem na trhu. V zataženém stavu má kazeta uzavřený kompaktní vzhled a svými čistými liniemi nijak nenarušuje okolí. Pokud nechcete dělat kompromisy a hledáte to nejlepší nejen po stránce konstrukční ale i designu, kazetová markýza je to pravé řešení pro vás.

Dělení podle typu ramen

Výsuvné markýzy

Výsuvné markýzy (markýzy s výsuvnými rameny) jsou nejoblíbenějším a nejprodávanějším typem markýz. Jsou vhodné především pro zastínění teras, balkónů a lodžií. Označují se jako terasové markýzy. Svoje široké uplatnění mají i v komerční sféře, kde se s oblibou používají na zastínění letních zahrádek a výloh obchodů.

U výsuvných markýz dochází při roztažení markýzy k „výsuvu“ – ramena zůstávají po celou dobu ve stejné rovině. Výsuv markýzy je vzdálenost definovaná od navíjecí hřídele po čelní profil markýzy. Maximální délka výsuvu je pro každý model markýzy jiná a výsuv je až do své maximální hodnoty plně regulovatelný podle aktuálních potřeb.

Křížená výsuvná ramena
Konstrukce křížených výsuvných ramen – v kloubu ramene je patrný Fleyerův řetěz

Předpružená ramena působí tlakem na čelní profil konstrukce a tím zajišťují správné napnutí látky v jakékoliv pozici vysunutí. Konstrukce ramen a kloubů je základním prvkem, který ovlivňuje správné napnutí látky a funkčnost markýzy. Klouby ramen jsou vybaveny buď Fleyerovým řetězem nebo lanky. Obě varianty umožňují přesný a bezproblémový chod markýzy. Výsuvné markýzy mají oproti sklopným složitější konstrukci a vyšší hmotnost.

Sklopné markýzy

Sklopné markýzy jsou ideálním řešením pro zastínění balkónu, oken a dveří. Dokonale se hodí pro panelové a bytové domy, kde jsou balkóny umístěny v řadě nad sebou, nebo na menší terasy a lodžie. Označují se také jako markýzy balkónové. Své místo si již vydobyly i na komerčním poli, kde se s úspěchem používají pro zastínění výloh a letních zahrádek.

Sklopné markýzy (markýzy se sklopnými rameny) mají oproti výsuvným markýzám menší hmotnost a jednodušší konstrukci. U tohoto typu markýz dochází k roztažení markýzy sklopením ramen. Ramena se při sklopení otáčí kolem konce, který je fixně instalovaný na stěnu nebo zábradlí balkónu. Nespornou výhodou těchto markýz je to, že se ramena a navíjecí hřídel montují zvlášť. Váha markýzy je tak rozložena mezi sklopná ramena a navíjecí hřídel, což umožňuje instalaci markýzy i v místech, kde nosnost stěny vylučuje použití terasové markýzy.

Sklopná ramena
Sklopná ramena – ramena a navíjecí hřídel s látkou se připevňují samostatně.

Sklopné markýzy nemají nosný ocelový profil. Nosná část konstrukce je integrována do dvou úchytů umístěných po stranách markýzy. Rozteč těchto úchytů je pevně dána šířkou markýzy a nelze ji měnit. Nejdůležitějším prvkem ovlivňujícím kvalitu napnutí látky jsou sklopná ramena vyrobená z lehkých hliníkových slitin. Některé typy ramen jsou vybaveny pružinovým mechanismem, který brání nechtěnému složení ramen vlivem větru a zajišťuje správné napnutí látky v každé poloze sklopení.

Na trhu existuje široká nabídka sklopných markýz, s různými délkami, rozsahem sklopení ramen a typem jejich upevnění. Markýzy, jejichž ramena se instalují přímo na zábradlí balkónu, patří mezi nejlevnější modely. Vynikají svou malou hmotností a snadnou montáží. U tohoto typu jsou na konci obou ramen háky, za které se připevňuje čelní profil markýzy. Snadno tak můžete zakrýt prostor mezi balkónem a stropem. Docílíte tak maximální soukromí před zvědavými pohledy sousedů. Tento model markýzy lze na rozdíl od ostatních ovládat jen manuálně pomocí kliky.

Sklopná ramena s úchytem na zábradlí balkónu
Sklopná ramena s úchytem na zábradlí balkónu

U ostatních modelů sklopných markýz se ramena instalují na stěnu. Můžete si zvolit otevřený model, který doporučujeme instalovat pod stříškou nebo stropem, kde je markýza chráněná před nepříznivým počasím. Nejlepším řešením je kazetová verze. Kazeta ochrání látku před deštěm nebo sněhem a prodlouží tak životnost markýzy. Pro komfortnější ovládání a vyšší bezpečnost lze tyto modely standardně doplnit o motorické ovládání.

Autor: Viktorie Grešová, Confico.cz