Zastřešení terasy Terrazza Originale

Konstrukce Terrazza

Konstrukce zastřešení Terrazza je vyrobena z lehkých hliníkových slitin a její povrch je upraven metodou práškového lakování. Návrh střechy vychází vždy z  konkrétní sněhové oblasti, vlivu padajícího sněhu a pravděpodobnosti vzniku návějí. Zatížení sněhem může být u Terrazzy až 550 kg/m2, což odpovídá 550 cm nového sněhu! Rozestup krokví, počet stojin a tloušťka výplně závisí právě na tomto parametru.

Nový typ okapu umožňuje překlenout vzdálenost až 7 metrů bez prostředního sloupu!

Krokve Terrazza L
Provedení střechy Terrazza L s obvodovým zasklením w17

Jako výplň se používá bezpečnostní vrstvené sklo. Přestože lze použít také polykarbonát, doporučujeme svým zákazníkům díky lepším vlastnostem sklo. Střecha s vrstveným sklem je s opatrností pochozí. Občasná údržba u větších rozměrů proto není žádný problém! Většina návrhů má sklon střechy v rozmezí 3° až 15°. Pokud to podmínky instalace vyžadují, lze navrhnout také sklon menší nebo větší. Na výběr jsou dva základní tvary konstrukce: střecha pultová a střecha sedlová.

Pultová střecha

Pultová střecha – střecha s jednou nakloněnou rovinou, patří mezi nejčastěji prodávaný tvar. Zadní konzola se v tomto případě kotví přímo na zeď domu nebo na samostatně stojící nosnou zeď. Maximální šířka konstrukce je 15 m a maximální hloubka 6 m.

Pultová střecha
Pultová střecha

Sedlová střecha

Sedlová střecha – střecha se dvěma nakloněnými rovinami proti sobě, se navrhuje v místech, kde lépe koresponduje s návrhem domu nebo se požaduje konstrukce samostatně stojící. V případě požadavku na zastínění je nevýhodou potřeba dvojnásobného počtu horizontálních markýz a tím také vynaložení vyšších pořizovacích nákladů. Kazety s látkou jsou pak umístěny v místě styku střešních ploch. Maximální šířka a hloubka konstrukce je 6,5 m.

Sedlová střecha
Sedlová střecha

Poznámka: maximální rozměry u obou typů střech nejsou definitivní. Proto nás neváhejte kontaktovat v případě, že požadujete zastřešit plochu větší.

Tvary zastřešení

Ne vždy lze využít jednoduchý obdélníkový půdorys zastřešení. Nabízíme proto širokou škálu dalších tvarů, které vycházejí z četnějších požadavků našich zákazníků. A pokud máte zájem o zcela jiný tvar zastřešení mimo tuto nabídku, neváhejte nás kontaktovat.

chevron_left chevron_right

Způsob zakončení střechy

Střešní rovina je u pultové tak i sedlové střechy zakončena s převisem nebo bez převisu. Převis může mít maximálně 1/3 z celkové hloubky zastřešené terasy a nesmí být větší než 1000 mm.

zakočení střechy bez převisu
Zakončení bez převisu
zakočení střechy s převisem typu Plus
Zakončení s převisem Plus
zakočení střechy bez převisu
Terrazza bez převisu
zakočení střechy s převisem typu Plus
Terrazza Plus

Pro převislou střechu je okap umístěn na  začátku převisu (typ Plus).

Dešťová voda se odvádí okapem na konci střechy nebo u typu Plus v místě dělení střechy na její převislou část. Voda je tak z části před převisem odvedena do okapu a z převislé části stéká volně na zem.

Řešení odvodu vody střechy bez převisu
Odvod vody Terrazza bez převisu
Řešení odvodu vody střechy s převisem typu Plus
Odvod vody Terrazza typu Plus

Varianty Okapů

Typ okapu spoluurčuje počet stojin v čelní stěně. Do okapu lze pro dosažení většího rozestupu mezi sloupy vložit ocelové výztuže.

Typ 160

Řešení odvodu vody střechy s převisem typu Plus
Okap s výškou 160 mm
Řešení odvodu vody střechy bez převisu
Řez okapem s červeně vyznačenými výztužemi

Typ 220
– umožňuje překlenout až 7 metrů mezi sousedními sloupy v čelní stěně!

Řešení odvodu vody střechy s převisem typu Plus
Okap s výškou 220 mm
Řešení odvodu vody střechy bez převisu
Řez okapem s červeně vyznačenými výztužemi

Varianty podpěrných sloupů

Řešení odvodu vody střechy bez převisu
zaoblený sloup s rozměrem 90 mm
Řešení odvodu vody střechy s převisem typu Plus
čtvercový sloup s rozměrem 115 mm

V nabídce jsou dva typy sloupů, klasický se zaoblenou vnější stranou a moderní se čtvercovým průřezem.

Řešení odvodu vody střechy bez převisu
svod vody uvnitř 90 mm sloupu
Řešení odvodu vody střechy s převisem typu Plus
svod vody uvnitř 115 mm sloupu

Svod dešťové vody z okapu je ukryt uvnitř sloupu. Čtvercový sloup navíc umožňuje jednoduchý přístup ke svodu prostým vycvaknutím hranového profilu.

Technické výkresy

Terrazza je léty prověřená německá kvalita výrobce Weinor , který je světovou jedničkou ve výrobě zastřešení teras. Výjimečnost konstrukce Terrazza spočívá v originálním designu, modulárnosti a v precizním zpracování. Každý detail je pečlivě navržen a vyroben. Důkladné balení každého dílu do ochranných fólií a kartonových krabic s vyztuženými rohy je nedílnou součásti každé realizace.

search
chevron_left chevron_right