Pergotex II - pergola se skládací střechou

Společnost Weinor nabízí široký výběr možností ovládání markýz, světelných panelů LED, oken a topidel.

Pro zákazníky, kteří hledají pohodlnější způsob ovládání než jen mechanickou převodovku s klikou nebo po drátě, je určen systém BiConnect. Soubor ovladačů a přijímačů je vyvíjen firmou elero ve spolupráci s výrobcem Weinor .

Krokve Terrazza L
Dálkový ovladač pro systém BiConnect

Světelný panel, markýza či quartzové topidlo
vše lze jednoduše a přehledně ovládat jedním ovladačem.

Důležitou vlastností promyšleného systému je jeho škálovatelnost. Záleží proto pouze na Vás, zda si zvolíte typ ovladače dle aktuálních potřeb nebo s větším počtem kanálů i do budoucna. BiConect využívá k přenosu pásmo 868 MHz, které je mnohem spolehlivější než pásmo 433 MHz. Dosah ovladačů je 20 m uvnitř betonových budov a 200 m ve volném prostoru.

Dálkové ovladače BiEasy

Ovladače BiEasy jsou dobře ergonomicky navrženy – mají správný tvar, velikost a váhu. Zkrátka jsou tak akorát do ruky. Navíc díky tvarově výraznému odlišení tlačítek časem zvládnete ovládat i poslepu. Každý přijímač potvrzuje zpět ovladači vykonání zadaného povelu. Napájení je zajištěno dvěma bateriemi typu AA, které koupíte téměř v každém obchodě.

Dálkový ovladač BiEasy 15M
Dálkový ovladač BiEasy 15M

Výhody ovladačů BiEasy:

 • Navrženy přímo pro účely ovládání aktivních prvků zastřešení nebo zasklení terasy
 • Pro přenos využívají volné ISM pásmo 868 MHz, které je spolehlivější než pásmo 433 MHz
 • Pohodlně se drží v ruce
 • Napájení obyčejnými tužkovými bateriemi typu AA
 • Spolupracují s čidly BiSens
 • Mají stmívací funkci pro LED světelný panel a topidla
 • Dají se připevnit na magnetický nástěnný držák

BiEasy 1M – jednokanálový ovladač ke kontrole jednoho nebo více přijímačů současně tzv. skupiny. Umožňuje ovládat motory markýz, stmívat LED světelné panely a topidla nebo vypínat sluneční automatiku. Funkci uložení mezipolohy oceníte u stínících prvků. Dvojitým stiskem tlačítka „Down“ se markýza zastaví v předem uložené mezipoloze. Dalším stiskem se vysune až do polohy koncové.

Krokve Terrazza L
BiEasy 1M

BiEasy 5M – pětikanálový ovladač pro kontrolu až pěti přijímačů nebo jejich skupin. Aktivní kanál je signalizován jednou z LED diod signalizačního kruhu. Ovládat lze také všechny kanály najednou. Další funkčnost je totožná s BiEasy 1M.

Krokve Terrazza L
BiEasy 1M

BiEasy 15M – bezkonkurenčně nejlepší řešení pro ovládání až patnácti prvků. Má přehledný LCD displej a lokalizované menu v češtině. Typ prvku obsazeného kanálu je  zobrazen piktogramem. Barevné podsvícení displeje zase nejvíce oceníte během nočního rozjímání.

Krokve Terrazza L
BiEasy 15M GO

Nepostradatelnou funkcí je sdružování kanálů do skupin. Například sdružením vertikálních markýz VertiTex uložených na kanálech pět, šest a sedm, můžete ovládat všechny tři markýzy najednou. Zároveň je stále zachována schopnost jejich samostatného ovládání. Možnost vlastního pojmenování kanálů vás nadchne. Přehledněji to nelze! Další funkčnost je totožná s BiEasy 1M.

Souhrné technické informace
 
BiEasy 1M a 5M BiEasy 15M
Napětí 3V stejnosměrné 3V stejnosměrné
Krytí IP 20 IP 20
Provozní teplota 0° až 55° 0° až 55°
Rozměry 120 x 51 x 26 mm 150 x 51 x 26 mm
Váha 120 g 140 g
Typ baterie 2 x LR 06 (AA) 2 x LR 06 (AA)
Přenosová frekvence 868,3 MHz 868,3 MHz

BiEasy aplikace pro iPhone

Ovládání elektrických prvků zastřešení, zasklení nebo stínění terasy prostřednictvím BiEasy App je dětskou hrou. Aplikace má mnoho funkcí, intuitivní rozhraní a propracovanou grafikou. Nabízí nejen samostatné ovládání dílčích prvků, ale také vytváření scén. Uložením aktuální pozice přijímačů vytvořením scény lze tyto pozice znovu vyvolat. Scénám lze přiřadit jméno a ikonu. Aplikace neumožňuje využití funkce stmívání. LED světelný panel nebo topidlo můžete zapnout, vypnout nebo nastavit jednu mezipolohu výkonu.

Aplikaci si můžete stáhnout zdarma z Apple Store vyhledáním klíčového slova „weinor“ nebo „bieasy“. Instalace vyžaduje minimální verzi systému iOS 6.1 a je lokalizovaná do němčiny, angličtiny a francouzštiny. Nutnou součástí aplikace je hardwarové vybavení BiEasy Box a BiEasy Stick.

BiEasy App
Ovládání prvků aplikací BiEasy (iPad nebo iPhone)

Výhody BiEasy App:

 • Instalace zdarma na systém iOS zařízeních iPhone, iPad nebo iPad mini
 • Intuitivní rozhraní s propracovanou grafikou
 • Administrace více uživatelů
 • Vytváření scén
 • Vlastní pojmenování ovládaných prvků s přiřazením ikony

BiEasy Box

BiEasy Box plní funkci serveru. Krabička o rozměrech 95x65x49 mm v sobě ukrývá procesor s taktovací frekvencí 1.2 GHz, paměť 512 MB DDR2 a Gigabit Ethernetovou kartu. Server komunikuje místní sítí LAN (kabel RJ45) s domácím routerem. Všichni uživatelé, kteří mají přístup do vaší domácí sítě, se mohou přes aplikaci BiEasy k serveru přihlásit. Práva uživatelů nastavuje administrátor. Nutnou součástí je komunikátor BiEasy Stick, který je připojen USB portem k serveru. Ten přijímá a vysílá povely od všech naučených přijímačů. Server je napájen 230V přes nástěnnou konzoli.

BiEasy Set schéma zapojení
Schéma zapojení BiEasy Set

BiEasy Stick

BiEasy Stick má funkci komunikátoru mezi přijímači ovládaných prvků a BiEasy Box. Napájení je zajištěno portem USB verze 2.0. Díky tlačítkům na horní straně může být BiEasy Stick používán také jako klasický dálkový ovladač s patnácti kanály. Aktivní kanál je signalizován LED diodou na boku.

A jak vše funguje? Po zapojení BiEasy Stick je nutné prostřednictvím jeho tlačítek naprogramovat všechny ovládané přijímače. Maximálně je možné naprogramovat patnáct přijímačů. Přijímače jsou automaticky zpřístupněny serveru BiEasy Box. Zapojením serveru do místní sítě můžete naučené přijímače jednoduše ovládat aplikací BiEasy App. Máte iPhone nebo iPad a rádi byste je využili k ovládání? BiEasy Set je určen právě vám!

Čidla počasí BiSens

Čidla počasí umožňují automatizaci ovládání a zároveň zajišťují ochranu exteriérovým stínícím prvkům. Jste dlouho v práci a potřebujete zastínit prosklenou stěnu terasy a předejít tímto přehřátí interiéru? Nechcete každý večer markýzy zatahovat? S čidlem slunce to nebude žádný problém. Chcete ochránit markýzu před silným větrem, který doprovází téměř každou bouřku? Pak si vyberte větrné čidlo.

Větrné a sluneční čidlo BiSens SW-Solar
BiSens SW-Solar
Větrné, sluneční a dešťové čidlo BiSens SWR-230V
BiSens SWR-230V
Sluneční čidlo BiSens Sun-Solar
BiSens Sun-Solar

Pozn. U všech čidel, která zahrnují sluneční nebo dešťový senzor, lze jejich funkci vypnout pomocí ovladače Remoto 1M, Remoto 5M neboUnitec-868. Protože větrné čidlo má ochrannou funkci, nelze tuto funkci vypínat. Tímto opatřením je předcházeno poškození markýzy vlivem opomenutí uvedení větrného čidla v činnost.

Výhody čidel BiSens:
 • Chrání venkovní markýzy před poškozením vlivem silného větru
 • Chrání látku markýzy před deštěm
 • Automatizují činnosti
 • Jsou součástí systému BiConnect

BiSens SW-Solar – kombinuje sluneční a větrnou automatiku s bezdrátovým přenosem povelů a je určený k montáži na fasádu. Sluneční čidlo vyhodnocuje intenzitu světla a při překročení nastavené mezní hodnoty vydá povel pro vysunutí markýzy nebo naopak, při poklesu pod tuto hranici markýzu zatáhne. Nebudete tak muset každý večer markýzu zatahovat. Protože je čidlo napájeno solárními články a s markýzou komunikuje bezdrátově, zcela odpadá vedení kabeláže.

Větrné čidlo slouží k ochraně stínících prvků před poškozením vlivem silného větru. Při překročení mezní hodnoty vydá čidlo povel pro zatažení markýzy. Prahové hodnoty síly větru a intenzity osvětlení jsou nastavitelné uživatelem. Čidlo má rozměry 28x13x13 cm.

BiSens SWR-230V – je bezesporu nejlepším řešením v rámci námi nabízených senzorů. Čidlo kombinuje sluneční, větrnou a navíc i dešťovou automatiku s bezdrátovým přenosem povelů. Je určeno k montáži na fasádu. V dolní části má čidlo zabudovaný průtokoměr a na rozdíl od jiných modelů s větrným mlýnem (miskový anemometr) je dosaženo menší tloušťky. Rozměry čidla jsou 20x12x10 cm.

Sensero umožňuje samostatně nastavovat práh intenzity světla pro vysunutí markýzy nebo naopak práh intenzity světla, intenzity deště nebo síly větru pro zasunutí markýzy. Rovněž lze tato čidla samostatně vypínat. Větrné čidlo z ochranných důvodů vypnout nelze.

BiSens Sun-Solarsluneční čidlo napájené pomocí zabudovaného solárního článku, díky čemuž odpadá nutnost vedení kabeláže. Sluneční čidlo vyhodnocuje intenzitu osvětlení a při překročení nastavené prahové hodnoty vydá povel pro vysunutí markýzy. Naopak při poklesu intenzity osvětlení pod prahovou hodnotu vydá povel pro zatažení markýzy. Hodnota prahové hodnoty je nastavitelná potenciometrem.

BiSens Agido-3V slouží k ochraně markýzy před poškozením vlivem větru. Čidlo se upevňuje zevnitř čelního (výpadového) profilu markýzy, kde snímá vibrace způsobené větrem nebo jinými vlivy. Použití otřesového čidla je omezeno velikostí výsuvu, který musí být minimálně o 38 cm menší, než je šířka markýzy.

Jakmile vibrace přesáhnou nastavenou hodnotu, je vydán povel k zatažení markýzy. Citlivost čidla je možné nastavit v 9 stupních. Otřesové čidlo je napájeno 2 tužkovými bateriemi AAA. Toto čidlo má naše nejvyšší doporučení, protože na rozdíl od rotačního čidla, snímá přímo výsledek působení větru na konstrukci – její vibrace. Markýza je tak lépe chráněná.

Otřesové čidlo Agido-868
Agido-868

Somfy io–homecontrol

Somfy io–homecontrol je komplexní systém bezdrátového dálkového ovládání pro obytný prostor. Stejně jako systém BiConnect je komunikace obousměrná a probíhá v pásmu 868 MHz. Systém může komunikovat s kterýmkoliv zařízením, které je kompatibilní s protokolem io–homecontrol. A protože stále více výrobců tento protokol implementuje, je nabídka opravdu široká. Systém doporučujeme všem, kteří chtějí postupně svůj domov proměnit v inteligentní domácnost.

Systém vyžaduje použití trubkových motorů a přijímačů firmy Somfy. Bohužel v nabídce zatím chybí přijímače s funkcí stmívání pro LED světelné panely a topidla. Proto je lze pouze zapnou na plný výkon nebo vypnout. Více informací naleznete na stránkách Somfy io-homecontrol.

systém ovládání pro obytný prostor Somfy io
Systém ovládání pro obytný prostor Somfy io

Výhody Somfy io:

 • Komplexní systém pro ovládání nejen markýz, LED panelů a topidel
 • Rozšiřitelnost o mnoho dalších částí jako je domácí alarm, tepelná čerpadla, brány atp.
 • Ovládání přes aplikaci na smartphone se systémem Android nebo iOS