Pergotex II - pergola se skládací střechou

Boční zasklení

Pergolu Pergotex lze stejně jako zastřešení Terrazza doplnit o obvodové zasklení.

Trojúhelníkový boční štít lze zasklít fixním zasklením (w50-c Light). To lze použít až do úhlu sklonu střechy 25°.

Pod toto fixní zasklení, ale i samostatně, lze umístit obvodové zasklení buď posuvné (w17 easy) nebo fixní (w50-c).

Boční zasklení w17 easy doplňující Pergotex bylo testováno ve větrných podmínkách o síle větru až 45 km/h (stupeň č 6 Beaufortovy stupnice). Při větru o větší síle by posuvné boční zasklení mělo být otevřeno, aby tvořilo menší plochu, na kterou vítr působí.

Boční fixní zasklení (w50-c) lze použít pouze u malé hloubky pergoly nebo v místech, která jsou chráněna proti větru.

Posuvné zasklení w17 easy

Posouvaní skel je velmi tiché a snadné díky kvalitnímu systému pojezdu a kolejnic. Jednotlivá skla jsou při zavírání spřažena do "vláčku", takže celou stěnu lze zavřít tažením předníkho skla. Všechny dorazy a elementy spřažení skel jsou vybaveny tlumícími prvky, které také přispívají k tichému a hladkému provozu.

Prohlédněte si galerii fullscreen
...

    Souhrn důležitých vlastností

  • zasklení se posouvá v rámci dané stěny
  • posuv je možný na jednu stranu nebo do obou stran při větších rozměrech
  • skla jezdí po spodní kolejnici a spočívají na ní svou vahou
  • po otevření stěny zabírá zasklení prostor o šířce jednoho skla
  • při zavírání jsou skla spřažena "do vláčku", stěnu zavřete tažením krajního skla
  • po zavření stěny se jednotlivá skla o několik centimetrů překrývají

Zasklení w17 easy je podle požadované celkové šířky navrženo jako dvou, tří, čtyř nebo pěti-kolejničkový systém. Maximální šířka zasklení je až 10 m.

Varianty posuvu

Směr posuvu a umístění skel na kolejničkách lze zvolit tak, aby manipulace se skly a umístění poloha parkovacích míst odpovídaly vašemu využití terasy.

Horiznotální markýza Sottezza II
Standardní konfigurace a posuvy skel
Horiznotální markýza Sottezza II
Uspořádání skel včetně různých rozměrů skel lze přizpůsobit

Kolejnice

Kolejnice mají 2 až 5 pojezdových drah.

Horiznotální markýza Sottezza II
Zasklení se 2 skly
Horiznotální markýza Sottezza II
Zasklení s 5 skly

Spodní kolejnice lze zapustit do podlahy, aby netvořila zbytečný práh překážející volné chůzi.

V případě, že by nebylo možné kolejnice zapustit, lze využít kolejnicový profil, který má na výšku pouhých 18 mm.

chevron_left chevron_right

Volitelné doplňky a funkce

Horiznotální markýza Sottezza II
Krycí profily ke kolejnici
Horiznotální markýza Sottezza II
Automatické dotahování skel
Horiznotální markýza Sottezza II
Bezpečnostní zámek
Horiznotální markýza Sottezza II
Těsnící kartáčky mezi skla

Těsnění mezi skly a fasádou

Horiznotální markýza Sottezza II
Mezera mezi sklem a stěnou je utěsněna plastovým těsnícím profilem.
Horiznotální markýza Sottezza II
Krajní sklo zajíždí do hliníkového profilu tvaru U s kartáčkem.

Fixní zasklení

Fixní zasklení štítu střechy

Fixní zasklení stěny