Dřevěná terasa Merbau

Montáž terasy

Montáž terasy probíhá podle předem schváleného kladečského plánu. Podkladní vrstvu terasy tvoří rošt z podkladních hranolů z tropického dřeva.

Pro uchycení prken z tvrdého tropického dřeva k podkladnímu roštu pomocí speciálních klipů doporučujeme zahlubovat drážky do hran prken pouze lokálně (v místě samotného klipu), ne po celé délce prkna. Dřevo při změnách teploty a vzdušné vlhkosti pracuje, jakýkoliv nadměrný zásah do jeho struktury proto může zvyšovat riziko vzniku prasklin. Lokální zahlubování drážek pro klipy je sice časově náročnější, ale výsledná terasa je mnohem trvanlivější.

Montáž terasy z tvrdého dřeva Merbau je časově náročnější, vyžaduje odpovídající zkušenosti, nástroje a dodržení doporučených postupů montáže. K tomu patří také použití speciálních Hardwood klipů pro skryté připevňování terasových prken k podkladnímu roštu a dekorativních pevnostních nerezových vrutů.

Pokud terasa přímo navazuje na zahradní bazén, je potřeba důkladně ukončit terasu tak, aby voda z terasy, ze které se může vyplavovat barvivo, nemohla stékat do bazénu.

Kladečský plán
Podkladní hranoly z tropického dřeva
Lokální vyhloubení drážky pro klip
Klipy a vruty Novlek Hardwood
Připevnění prkna pomocí klipu a vrutu
Připevnění koncového prkna ozdobnými vruty