Majestátní studená zimní zahrada Glasoase

60

Uvažujete o stavbě zastřešení a nevíte jaký typ zvolit? Zda studenou zimní zahradu, klasickou zimní zahradu nebo bioklimatickou pergolu? Jakou zvolit podlahu? A jak je to s legislativou?

produkt:Glasoase
rozměry:56 m2
barva konstrukce:trendová 029/60740
střešní markýza / látka:WGM TOP
výrobce:weinor
podlaha:Millboard Coppered Oak
Majestátní studená zimní zahrada Glaoase s plochou 56 m2, atypickým tvarem a v plné výbavě. Podlaha je bezúdržbová, tvořena kompozitními prkny Millboard.
Většinou je stávající terasa u domu tvořena betonovou plochou s lepenou dlažbou, která se již po pár letech vystavení povětrnostním vlivům začíná uvolňovat a praskat. Nejhoršími místy jsou okraje, kouty nebo schody. Neustálé opravy jsou unavující a nelze jim zabránit jinak než kompletní rekonstrukcí. Řešením je oddělit povrch terasy od finální vrstvy, která může volně dilatovat. Spodní betonová vrstva s hydroizolací je díky horní provětrávané vrstvě chráněna před sluncem a horkem. Příkladem je kompozitní terasa Millboard, která je instalována na podkladní konstrukci volně položenou na betonu s hydroizolací ve výšce 5 nebo 3 cm. Další možností je terasu zastřešit. Zastřešení terasy vám přinese další neocenitelný prostor k domu, který můžete využívat celoročně. Věci na terase již nebudete muset neustále uklízet před deštěm a sněhem. Navíc se naskytnou nové možnosti jejího využití. Rodinná setkání, firemní akce nebo novoroční oslavy. Žádný problém! Na počasí ani ročním období už nezáleží.
Pro zastřešení terasy navazující na dům, které je umístěno před jeho okna, je zaručeně lepší zvolit prosklenou střechu v kombinaci s horním stíněním. A proč? Představte si že je podzim nebo zima a venku již není tolik světla jako v létě. Světla je málo a po krátkou dobu dne. Po několika týdnech chmurného počasí se toužíte alespoň krátce vyhřát na sluníčku, které přes sklo příjemně hřeje. Nic jiného vám nedodá tolik chybějící energii.
Během léta jsou stínící prvky důležitou součástí zimní zahrady. Díky nim ani v létě neztrácí v porovnání s bioklimatickou pergolou své výhody. Na výběr nabízíme nepřeberné množství látek různých vzorů a barev. Látky mají nanoimpregnaci a jsou odolné vůči UV záření. Výhodou je, že si výběrem látky můžete zvolit intenzitu stínu. Tmavé látky vytvoří hutný stín a světlé stín lehčí. A jak je to s životností látky u markýz nad střechou? Máme zkušenosti, že u restaurací, kde se markýza využívá téměř nepřetržitě od jara do zimy, je po osmi letech zralá na výměnu. U rodinných domů vydrží více než deset let. Výměna je snadná a po ní je markýza zase jako nová! Radost vám udělá třeba i volba jiného vzoru. Další možností je instalace markýzy pod střechou, kde látka vydrží mnohem déle, to však doporučujeme jen u teras orientovaných na sever. Výměna látky není nic čeho byste se měli obávat. Je to přirozená obnova jako je to u ostatních věcí vašeho domu.
Bioklimatická pergola umožňuje ve velké míře regulovat velikost otevření střechy a tím přispívá k lepšímu proudění vzduchu. Protože jsou hliníkové lamely pergoly dokonalým tepelným vodičem, na sluníčku se v celém objemu rozpálí a při jejich otevření zajistí termický pohyb vzduchu. Zde získává toto řešení během stojatých veder výhodu. Účinnost je však snížena radiačním/sálavým teplem, které lamely vyzařují do prostoru a které není termikou ovlivněno. U zimních zahrad jsou k dispozici motoricky ovládaná okna, která také umožňují regulovat velikost otevření střechy. Ne však v takové míře. Ovládání střešních oken je automatické v závislosti na dešti a teplotě v interiéru. Částečné otevření střechy je však plně kompenzováno markýzami pod nebo nad střechou. Ty zabrání přehřátí interiéru s výhodou, že veškerá pohlcená sluneční energie zůstává nad střechou. Navíc, pozorovat kapky deště nebo blesky letní bouřky přes skleněnou střechu si zamilujete.
Nevýhodou bioklimatické pergoly je také to, že pokud jsou v blízkosti stromy, tak všechno sapdané listí nebo jehličí při otevření lamel propadne dolů na terasu. Nepořádku na terase se nezbavíte! Čištění lamel je také náročnější než hladký skleněný povrch, který se umyje velmi rychle. Rozdíl v pracnosti je stejný jako umýt venkovní žaluzii nebo okno. Sklo je také trvanlivější materiál, který své vlastnosti nemění po stovky let. To se o laku na vodorovných plochách lamel říci nedá. Již po pár letech bude znatelně degradovaný. Většina našich klientů nechává střechu umýt jednou ročně. Je to stejné jako u střešních oken domu. Déšť a vítr střechu čistí samy.
A jak je to z pohledu legislativy? Na stavbou zimní zahrady, která přiléhá k domu a to bez rozdílu ať se jedná o studenou zimní zahradu nebo s tepelně izolačními vlastnostmi je potřeba stavební povolení. Jedná se zde o změnu dokončené stavby, která ovlivňuje vzhled budovy, únikové cesty atp. To zda bude stavební řízení probíhat v režimu ohlášení nebo povolení je nejlépe zjistit na místně příslušném stavebním úřadu. Našim klientům pro tuto prvotní schůzku poskytujeme technickou dokumentaci zamýšleného projektu. Na stavebním úřadě také zjistíte požadovaný rozsah stavební dokumentace. Bohužel zde jednotlivé místně příslušné stavební úřady nepostupují jednotně. Ve většině případů našich staveb se jednalo o ohlášení stavby. Veškerou potřebnou projektovou dokumentaci s autorizačními razítky zařídíme.
Stavba zimní zahrady by měla být provedena stavební firmou, která má živnostenské oprávnění: „Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“. To patří mezi tzv. ohlašovací vázané živnosti. Naše projekty realizujeme se vším co je potřeba od A do Z. Zimní zahrada má CE certifikaci a je navržena pro konkrétní místo, tj. se zatížením vycházejícím z větrné a sněhové mapy.
Zimní zahrady realizujeme i nad obytnými či garážovými prostory. Zde je terasa opatřena nátěrovou dvousložkovou hydroizolací Mapelastic od firmy Mapei.
A jak se pozná vedle potřebné kvalifikace, že je realizační firma schopná? První hodnocení můžete provést už při předložení navrženého projektu. Důležité je jaký čas mu firma věnovala a jak je detailní. U hotového díla je pak vizitkou, že jednotlivé části konstrukce dokonale navazují a vše tvoří bezchybný celek. Pro dobrou realizační firmu není problém zvládnout i složité atypické realizace. Nejlépe je firmu soudit z jejich referencí a některé si osobně prohlédnout. Vidět realizaci naživo u zákazníka je to nejlepší. Navíc si můžete osobně vyslechnout zkušenost jejího majitele s realizací a užíváním zimní zahrady nebo bioklimatické pergoly. Na internetu se již bohužel ve velké míře začínají objevovat videa a fotografie produktů vytvořené na základě virtuální reality. Ty ovšem vypadají mnohem lépe než ve skutečnosti jsou. Do budoucna proto bude čím dál nutnější výrobky fyzicky vidět.
Atypické realizace se neobjedou bez dotváření některých prvků na místě. Zde vytváříme nosný profil pro ukotvení horní kolejničky obvodové zasklení vpředu. To je umístěno pod stoupající integrovaný okap. Všechny prvky konstrukce jsou dopředu pečlivě navrženy v 3D programu.
Protože zimní zahrada nebo bioklimatická pergola obsahuje spoustu elektroinstalace, měla by mít dobrá realizační firma potřebnou kvalifikaci pro provádění těchto prací. O tom se můžete přesvědčit v živnostenském rejstříku, kde by měla mít zapsanou ohlašovanou vázanou živnost „Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení“. V opačném případě může pouze zapojit neupravený spotřebič přes vidlici do zásuvky. Samotnou montáž elektrického zařízení by měla provádět osoba vzdělaná v oboru elektro a mít platná školení z pohledu zákona 250/2021 Sb. Bohužel většina realizačních firem toto nesplňují a realizují tyto práce v rozporu se zákonem.
Zimní zahrada Glaoase® nabízí pestré množství volitelné výbavy: horizontální a vertikální markýzy, LED osvětlení pod krokve, infrazářiče, střešní okna, LED osvětlení v podlaze, zápustné zásuvky v podlaze a konvektory. To vyžaduje spoustu kabeláže, která je neviditelně vedena konstrukcí.
U této instalace jsou všechny přijímače, tak i rozvaděč umístěny na skryté, ale dobře dostupné místo. Zde je to v podlaze, kde jsou prvky dobře chráněny hlavně před účinky tepla. Všechny komponenty elektroinstalace jsou určeny do vlhkého prostředí. Zde je vše s krytím IP67. Podružná rozvodnice je rozvaděč, který je zapojen za hlavním rozvaděčem domu. Většinou se jedná o typový rozvaděč a realizační firma vám k němu musí poskytnou CE certifikát a revizní zprávu. Zapojení rozvaděče je totiž uvedení elektrického zařízení na trh.
Dobrou realizační firmu poznáte také podle toho jak se chovají její zaměstnanci na pracovišti a jak přistupují k vašemu mu majetku. Chovají se zkrátka tak, jako by vše dělali pro sebe a byli u sebe doma. Citlivé plochy, jako jsou okna a parapety řádně zakryjí fólií, pracoviště každý den udržují čisté a práce provádějí bez stresu a s chutí. Vedoucí montáže je s vámi v kontaktu a vy víte co se děje a bude dít.
V neposlední řadě je to nářadí, které je nespornou vizitkou dobré realizační firmy. Jak se praví: „nářadí dělá mistra“. Mít to správné nářadí pro daný úkon je základ. K dosažení dokonalého výsledku to jinak nejde.
Nasazování skel posuvného zasklení w17 easy a fixního zasklení w50-c. Skla jsou tvořena kaleným bezpečnostním sklem o tloušťce 10 mm. To je bezpečné při rozbití. Skla, která jsou stíněná markýzami jsou čirá, protože jedině tak mohou zajistit plnou propustnost světla a tím také maximální solární zisk. Slouží jako sluneční kolektor. Skla fixního zasklení štítu, která nelze stínit jsou opatřena reflexní vrstvou Stopsol, která odrazí 60% sluneční energie.
Jak již bylo řečeno, kvalitní realizační firmu poznáte už podle předloženého projektu. To jaký čas věnovala 3D zaměření a návrhu řešení, jak je detailní a zda plně reflektuje vaše požadavky.
Vedle vizuální podoby zimní zahrady nebo bioklimatické pergoly jsou neméně důležité technické aspekty projektu. Správná realizační firma věnuje velkou pozornost stavební dokumentaci domu a jeho reálnému provedení. Reálný stav se zjišťuje technickou inspekcí vybraných míst. Řešení kritických detailů napojení konstrukce na dům by mělo být vždy předloženo předem. Důležitá je zejména eliminace tepelných mostů a zatékání. A to nejen u bytových domů, kde může nesprávná instalace způsobit značné škody. Dnes je mnoho pokročilých materiálů a řešení jako je Foamglass, Compacfoam, Purenit nebo Dosteba. Jak je správně použít a kdy je věc druhá. Realizaci by měla provádět stavební firma s patřičnými zkušenostmi a kvalifikací.
Detailní návrh obvodového zasklení.
Mezi nejvíce oblíbené doplňky patří LED světelné panely pod krokve a LED osvětlení podlahy. Osvětlení má teplou barvu a je stmívatelné. Večery na terase jsou tímto nezapomenutelné. Oslavovat své narozeniny v ní budou chtít i vaši kamarádi.
Veškeré doplňky zimní zahrady německé firmy weinor jsou navrženy v jednotném designu. Tvoří proto s konstrukcí harmonický celek. U teras orientovaných na jih doporučujeme svým klientům jednoznačně markýzu nad sklo WGM Top OptiStretch. Její výhodou je, že je instalována samostatně nad rovinou střechy zimní zahrady. V tomto případě ve výšce 120 mm nad krokvemi. Mezi střechou a látkou je tak dostatečná ventilační mezera a nedochází tímto k nežádoucímu solárnímu ohřevu konstrukce. Teplý vzduch je rychle odveden termickým prouděním pryč. Díky silnému vypínacímu mechanismu s pružinami a vetknutím látky do vodících kolejnic po stranách (tzv. ZIP) je markýza dokonale vypnutá nad rovinou střechy a odolává i silnému větru. Látka se tak nešpiní o nosníky/krokve střechy, protože se o ně neopírá. Další obrovskou výhodou samostatné markýzy nad sklo je, že kolejničky markýzy mohou vpředu přesáhnout obrys střechy až o jeden meter. U převisu většího je nutný podpěrný sloup. Stejně jak je tomu u této instalace. Možnost převisu markýzy tak výrazně eliminuje solární ohřev přední části konstrukce. Bez zastínění integrovaného okapu se ho u tmavých konstrukcí nelze dotknout rukou. Se zastíněním má teplotu okolního vzduchu a radiačně tak nevyzařuje teplo do okolí.
Výhodou studené zimní zahrady je její subtilní konstrukce, která je u obvodového zasklení podpořena bezrámovými posuvnými skly. V létě si proto terasa zachovává svoji lehkost a venkovní ráz. Její nevýhoda se projeví během chladných dní, kdy ji nelze ekonomicky temperovat na pokojovou teplotu. K ohřevu studené zimní zahrady se využívají infrazářiče, které radiačně ohřívají předměty nikoliv vzduch. Proto se zapínají až při pobytu na terase. Během jednodenních akcí, jako jsou oslavy nebo Vánoce lze i toto místo vytopit konvenčně například teplometem nebo konvektorem v podlaze. Konvektor nabízíme jako volitelnou výbavu. Ten má pro zvýšení účinnosti ventilátor, je naplněn nemrznoucí směsi a proto mu nevadí příležitostné použití. Zabraňuje také rosení skel, kdy stačí prostor lehce temperovat. Pokud vám proto nevadí být na terase během chladného období roku jen příležitostně, například zasvítí-li slunce nebo si jít zacvičit, je toto řešení to správné. Když zasvítí během mrazivého dne sluníčko může být díky skleníkovému efektu uvnitř až 25°. To je další výhoda tohoto řešení, že během slunných dní můžete díky solárni energii ohřívat interiér domu. Rovněž zimní zahrada dům částečně zateplí. Chcete-li vytvořit trvalé propojení zimní zahrady s interiérem domu a uvnitř mít stabilní teplotou, je zimní zahrada s tepelně izolačním skly řešení, které hledáte.
Infrazářič tempura je ideální doplněk pro zajištění tepelného komfortu během chladnějších dní. Vyzařuje radiační teplo bez ohřevu vzduchu. Příkon má 1.5 kW a intenzitu lze regulovat prostřednictvím dálkového ovladače.
Infrazářiče se ideálně rozmisťují rovnoměrně po obvodu terasy aby vyzařovaly na celý obývaný prostor. Tam kde svítí cítíme teplo.
Variabilita hry se solární energií je u zimní zahrady obrovská. Plně nebo částečně vysunout horní markýzy, vertikální markýzy, otevřít nebo pootevřít střešní okna, zavřít nebo otevřít obvodové zasklení. To vše nabízí uživateli dokonalý komfort na terase téměř za každého počasí.
Vertikální markýzy vás ochrání před bočním sluníčkem a zároveň jsou částečně průhledné. Neztrácíte tak přehled o okolí.
Krása dekoru kompozitní podlahy Millboard. Prkna jsou bezúdržbová. Svou krásu si zachovávají léta. Základní materiál je tvořen polyuretanovou pryskyřicí vyztuženou minerálními vlákny.
Prkna Millboard jsou odlita z forem pečlivě vybraných dubových desek. Díky ručnímu dobarvování povrchu je každé prkno originální.
Nejdříve se instaluje zimní zahrada a pak podlaha. Kolejničky obvodového zasklení jsou pečlivě zapuštěny do podlahy.
Posuvné zasklení w17 easy vyniká tím, že má nerezové pojezdy. Spodní kolejničky mají nerezovou převlečku, která snižuje tření a chrání kolejničku před opotřebením.
Zde je nejlépe vidět řešení s šikmým okapem a návaznost posuvného zasklení pod ním. Zimní zahrada kopíruje původní půdorys terasy. Z architektonického pohledu je nejlepší v maximální míře zachovat původní ráz terasy. Tak, jak byla architektem navržena. Krásná z každého úhlu.
Markýzy WGM Top OptiStretch nad sklem jsou dokonalou ochranou před letním žárem. Markýzy odolávají i silnějšímu větru. Maximální šířka je 6.5 m a výsuv 6 m. U větších rozměrů markýzy je navíc součástí otočný podpůrný válec látky, který zabraňuje jejímu průvěsu a stabilizuje ji v silném větru. Podpůrný válec lze volitelně instalovat i nad látkou, například u instalacích v patrech. Přední stěna je tvořena pěti listy posuvného zasklení w17 easy.
Žádaným doplňkem podlahy jsou nerezové zápustné zásuvky v podlaze. Instalovat se mohou kdekoliv uvnitř. Jejich rozmístění určují majitelé. Připojení nabíječky, notebooku nebo vánočního stromečku není žádný problém.
Konstrukce Glaoase® od německého výrobce weinor je promyšlená do posledního detailu. Je velmi variabilní a statika se vypočítává pro každý projekt. Zatížení totiž závisí na přilehlých plochách domu, hodnotách zatížení sněhem a větrem v daném místě. Glaoase® svým technickým provedením a variabilitou nemá na trhu konkurenci. Konstrukce umožňuje maximální šířku jednoho modulu 15 m a hloubku 9 m. Dále zatížení sněhem až 500 kg/m2. Konstrukce odolává i extrémnímu počasí a kroupám. Za posledních 10 let naši působnosti nebylo počasí, které by naši realizaci poškodilo. Konstrukce dále nabízí možnost násobného zalomení zadní konzoly nebo předního okapu. Jak okap, tak krokve mohou být zpevněny vložením výztuže, tím může být zvýšen jejich osový rozestup. Možná je i šířka 7 m pouze se dvěma stojinami vpředu. Hliníkové profily jsou tvarově navrženy tak, aby poskytovaly co největší pevnost a zároveň působily minimalisticky. Stěny jsou tlusté 3 nebo 4 mm, záleží na části konstrukce. Pevnost profilů je rozeznatelná na dotyk. U tenkostěnných levných konstrukcí lze cítit deformační průhyb profilu pouhým stiskem. Zde nikoliv.
Výjimečné je také umístění střešního skla v dolní části nosníku/krokve střechy. To dodává střeše opravdový půvab. Vypadá jako by byla z jednoho kusu skla. Většina konstrukcí má umístění skla nahoře nosníku. U střechy se zatížením 75 kg na m2 je maximální osový rozestup krokví jeden metr. Trvalé zastínění plochy je v průměru pouhých 9%! Světlo tak může téměř plně procházet do interiéru domu za každého počasí. Terasa je přitom stále chráněná před vlivy počasí.
Fixní zasklení, které nelze zastínit markýzou má reflexní úpravu skel Stopsol. K dispozici jsou různé barevné tóny. Pokovení skel odrazí až 60% sluneční energie. Záleží na domluvě s klientem. Všimněte si také perfektního vypnutí látky markýzy nad střechou WGM Top OptiStretch.
Také toto fixní zasklení otvoru je opatřeno reflexní vrstvou Stopsol.
Madlo obvodového zasklení w17 easy. Na výběr je tvar obdélníkový a to v provedení nerez nebo lakované v barvě konstrukce. Dále si můžete vybrat madlo kulaté nebo zámek.
Střecha je tvořena vrstveným sklem a je pochozí. Umytí střechy je proto snadné. Zvládnete to z obou stran během dvou hodin. Záleží na velikosti terasy. Většina našich klientů si střechu nechává umýt jednou ročně. Povrch je jednoduchý a hladký. Mytí je mnohem jednodušší než u bioklimatické pergoly, která je tvarově složitější. Má odvodňovací kanálky, žlábky, táhla atd.
Mezi skly posuvného zasklení w17 easy jsou umístěny těsnící kartáčky, které patří do volitelné výbavy. Kartáčky utěsní mezery mezi skly a zabrání také styku sousedních skel při extrémním počasí. Všimněte si pozorně všech detailů. Vše je důkladně a esteticky vyřešeno bez viditelného spojovacího materiálu.
Infrazářiče Tempura umísťujeme vzadu zimní zahrady na zeď domu. Tímto je vyhříván celý zastřešený prostor. To je důležité zejména u výklenků nebo větších převisů střechy domu. Kabeláž se snažíme pečlivě řešit bez nevzhledných elektroinstalačních lišt.
Ještě si myslíte, že vám bude v létě uvnitř zimní zahrady příliš horko? Díky převisu horních markýz a bočním markýzám je zastíněna téměř celá konstrukce. Otevřené jsou plně také střešní okna a obvodové zasklení. Uvnitř je příjemný stín a proudící vzduch. Hliníková konstrukce má teplotu okolí. Stále nevěříte? Roztáhněte si na zahradě ve výšce 3 m stínící plachtu o ploše 56 m2 a pohodlně si pod ní lehněte a rozdíl ucítíte 🙂 Stín je stín.
Terasa získala nové možnosti využití. Citlivě a funkčně vyřešený prostor.
Stmívatelné LED osvětlení schodů terasy.
Detail těsnění skel, která navazují přímo na sebe při styku dvou modulů posuvného zasklení.
Na shledanou a příště možná u Vás...
neváhejte pokračovat ... add Další informace o zastřešení Glasoase
add Požádejte o nabídku