Glasoase® a dřevostavba ATRIUM

50

Další představovanou dřevostavbou je dům ATRIUM. Stejně jako u předcházející dřevostavby je konstrukce co se týče vertikálních sil samonosná. Ke kompenzaci horizontálních sil byly využity trámy balkónu, které prochází konstrukcí stropu dřevostavby. Stylové zastřešení Glasoase má rozměry 6500x3000 mm. Je vybaveno osvětlením LED Design, horizontálními markýzami Sottezza, vertikální markýzou VertiTex, infrazářiči Tempura a zápustnými zásuvkami do podlahy.

produkt:Glasoase
rozměry:6,5 x 3,060 m
barva konstrukce:WT 029/60740
střešní markýza / látka:Sottezza II OptiStretch/ WE 3-717
vertikální markýzy / látka:Vertitex / Soltis 86-2135-177
výrobce:weinor
podlaha:Merbau
Stylové zastřešení Glasoase má rozměry 6500x3000 mm. Je vybaveno osvětlením LED Design, horizontálními markýzami Sottezza, vertikální markýzou VertiTex, infrazářiči Tempura a zápustnými zásuvkami do podlahy.
Před instalací. Místo budoucí terasy je zatím užíváno jen velmi málo. Prostor se proto majitelé rozhodli proměnit na relaxační část bez závislosti na počasí.
Trámy balkónu poslouží k ukotvení konstrukce Glasoase. Díky zadnímu nosníku zastřešení, jsou trámy zatěžovány pouze v horizontálním směru. Horní výška zadní konzoly byla navržena těsně pod tyto trámy.
Půdorysné rozměry.
Díky omezení zadní výšky trámy balkónu dřevostavby, je spád střechy Glasoase pouhých 3,23°.
Stavba je založena na zemních vrutech. Zavrtávání bylo obtížné, protože se jednalo o kamenitou půdu s množstvím rozměrných balvanů.
Příprava podstav na zemní vruty.
Zavrtáno bylo 15 zemních vrutů, každý do hloubky 1,6 m.
Výztuha prostřední stojiny zadní podpěrné konstrukce. Výztuha je umístěna na konzoli vetknutou do základového pasu.
Zde je vidět vetknutí konzole pro opěru prostřední stojiny zadní části konstrukce.
Vrtáme a vrtáme. Příprava zadního nosníku Glasoase.
Ukotvování podpěrných profilů pro obvodového zasklení.
Na vnější stojiny zadní podpěrné konstrukce je nalepeno expanzní těsnění illbruck. Protože práškově lakovaný povrch má nízkou povrchouvou energii, je zapotřebí jejího zvýšení primerem. Tímto se vytvoří mezi páskou a povrchem hliníku dlouholeté pevné spojení.
Příprava speciálních konzol pro ukotvení zadního nosníku k trámům balkónu.
Speciální konzoly jsou připraveny. Vše v barvě konstrukce.
Zadní nosník před vynesením do své finální polohy. Tmavý pruh na lícových cihlách těsně pod trámy je penetrační nátěr, který zabrání prosakování vody skrze spáry.
Nosník je na místě. Už jen ukotvit.
Ukotvování zadního nosníku. Veškerý spojovací materiál je z nerezové oceli A2. Použití pozinku je u nás zakázáno vyjma zemních vrutů.
Uhlová vrtačka je pro tento stísněný pracovní prostor ideální.
Pohled na ukotvovací body trámu balkónu. Takto bylo využito všech šest trámů.
Dílo je hotovo. Včetně s podlahou z tropické dřeviny Merbau bylo ddpracováno 800 člověkohodin.
Pokud hledáte výjimečné řešení pro vaši terasu, které je prosto kompromisů - je německé zastřešení Glasoase určeno právě vám. Subtilní konstrukce navržena přímo na sněhovou zátěž, kterou vydrží váš dům. Životnost konstrukce Glasoase je stejná jako u domu. A nevypadá přitom elegantně? Rádi vám brzy představíme tuto nádhernou stavbu mnohem detailněji.
Stylové zastřešení Glasoase má rozměry 6500x3000 mm. Je vybaveno osvětlením LED Design, horizontálními markýzami Sottezza, vertikální markýzou VertiTex, infrazářiči Tempura a zápustnými zásuvkami do podlahy.