Zasklení terasy Glasoase na původní dlažbě

42

Vyjádření klienta ______ „Výborná spolupráca a profesionálny prístup od prvých kontaktov až po samotnú montáž. Poctivý prístup, trpezlivosť, precízna práca. Realizácia bola plne v súlade s našimi predstavami. Takto si predstavujeme kvalitne odvedenú prácu a prístup k zákazníkovi.“

A proč si zvolit pro vaši terasu zastřešení s pevnou střechou z čirého skla spolu s vybavením jako jsou stínící prvky a střešní okno? Žádné světlo vám zastřešení do domu neubere a i v dešti můžete pozorovat nebe a užívat si světla. Zatímco v tropických dnech využijete stínění a otevíratelnost bočních stěn a částečně i střechy. Navíc díky stabilní ochraně proti dešti si vnitřek Glasoase můžete zařídit jako interiér domu: televize, vinotéka, posilovací stroje atp.

produkt:Glasoase
rozměry:5,449 x 4,0 m
barva konstrukce:WT029/60740
střešní markýza / látka:Sottezza II OptiStretch / WE 6-312
vertikální markýzy / látka:Vertitex II / Soltis 92-2175-267
výrobce:weinor
podlaha:Zapuštění kolejniček do původní podlahy
__Takto vypadá místo budoucí instalace.
__Příprava na jádrové vrtání. Základem úspěchu každé montáže je kvalitní vybavení a znalosti.
__Původní betonová deska bez výztuže, která je dělená na tři segmenty by zatížení ze stojin Glasoase neabsorbovala bez poklesu. Navíc bude deska dále zeslabena zapuštěním kolejniček obvodového zasklení.
__V projektu bylo proto navrženo umístění stojin Glasoase na zemní vruty o délce 1300 mm. Na fotce je krásně vydět odvrtané jádro.
__Aby byl zachován bezbariérový ráz terasy, budou spodní kolejničky obvodového zasklení zcela zapuštěny do dlažby. Výškový rozdíl současné podlahy díky jejímu spádu je 70 mm.
__Vždy se snažíme předem volit postupy montáže s minimálním dopadem na okolí. Kdybychom řezali suchou metodou, bylo by všude spousta prachu. Řezání a vrtání za mokra, pokud lze použít, není prašné a je mnohem méně hlučné.
__Vrtání kotev pro zadní konzoli Glasoase do betonového stropu se speciální vrtací soupravou s vnitřním odsáváním.
__Po vyřezání dlažby v místě kolejniček obvodového zasklení w17 easy, bylo provedeno plošné jádrové vrtání do přesně stanovené hloubky s cílem vytvoření dna žlabu. K dodržení požadované hloubky v daném místě spádu slouží vytýčení referenční výšky rotačním laserem a výšková značka na korunce. Při každém narušení referenční hladiny laseru, vydává přístroj varovný signál.
__Takto byla postupně odvrtána délka 13,45 m. Kotvení vrtné soupravy bylo prováděno do prostoru kolejniček zasklení tak, aby okolní dlažba zůstala neporušená.
__Po odvrtání, byly jádra odsekána standardně vrtacím kladivem a dno vybroušeno.
__Zavrtávání zemních vrutů pro stojiny zastřešení. Důležité bylo přesné vytýčení půdorysu Glasoase. Vše musí dokonale navazovat. Pozici stojin ani kolejniček zasklení nelze přizpůsobit případným odchylkám od návrhu. Vše musí být tak jak je v projektu.
__Hlava vrutu po jeho zavrtání.
__Zde již krásně vidíme drážku pro kolejničky obvodového zasklení. Viditelný je také spád podlahy.
__Odstranění dlažby v místě stojin. Protože průřez stojiny je mnohem menší než je vývrt o průměru 250 mm, budou dlaždice v tomto místě nahrazeny novými. V dlažbě bude vybroušen obrys stojiny.
__Z celé instalace budou nahrazeny za nové pouze 4 dlaždice. Podstava stojiny.
__Montáž krokví Glasoase.
__Mikrotrhlinky v betonu vzniklé během jádrového vrtání a případná nahodilá výztuž je ochráněna penetračním nátěrem a pružnou hydroizolací.
__Pro dosažení přesného výsledku, byla ještě na dno žlabu vylita samonivelační stěrka do exteriéru. Ta je sice dražší, ale nahradit ji za interiérovou je nepřípustné.
__Veškerý spojovací materiál je hliníkový nebo nerezový. Použití pozinku je u nás zakázáno. Zde provádíme nýtování základen světelných panelů LED Design.
__Ukázka organizace našeho vybavení. Díky prvotřídnímu nářadí jsme schopni podat profesionální výkon a vyřešit téměř každou nepředvídanou situaci.
__Montáž fixního zasklení štítu w50-c Classic, které zde atypicky zabíhá pod převis balkónu.
__Frézování drážky pro kabely, které jsou rozváděny zadní konzolí Glasoase. Rovněž je zde nutné být precizní, aby drážka byla zakryta profilem obvodového zasklení. Modrá páska vyznačuje umístění profilu zasklení w50-c Classic.
__Kabely jsou připraveny pro další vedení v konstrukci. Používáme kvalitní polyuretanové lankové kabely odolné vůči oděru, UV záření a vodě. Nechtěný průraz horního pláště kabelu částí konstrukce je proto nepravděpodobný.
__Připevňování zavětrovacího profilu, který zajišťuje stabilitu bočního zasklení vůči větru.
__Instalace markýzy pod sklo Sottezza II OptiStretch s LED osvětelním.
__Usazování skleněné výplně střechy. Ta je tvořena vrstveným sklem, které je pochozí i v případě, kdy je prasklé. Udržba střechy a přilehlých částí domu je proto velmi snadná.
__Nanášení hydroizolace žlabu. Patrný je také otvor pro odtok vody.
__Žlab kolejniček bude obložen hliníkovými profily v barvě konstrukce. Protože je však podlaha ve spádu, je nutné seřezat porfil šikmě tak, aby kopíroval dno žlabu. Seřezání je provedeno speciální ponornou pilou na hliník a s pomocí vodících lišt.
__Výsledek naši usilovné práce. Doufáme, že se vám bude líbit.
__Detail řešení žlabu kolejniček obvodového zasklení w17 easy s obkladem z hliníkových profilů.
__Tato montáž je zajímavá také díky umístěním živého plotu těsně před čelní stěnou Glasoase.
__Jeden z prvků čím se vyznačuje luxusní zasklení je pečlivé vyřešení všech detailů.
__Zatažené boční posuvné zasklení w17 easy.
__Parkovací místo jednoho segmentu posuvného zasklení w17 easy.
__Takto si krásně Glasoase jejich majitelé zařídili. Věříme, že jako všude jinde, se stane nová terasa nejoblíbenějším místem domu.
__Pomalu se stmívá. Osvětlení markýzy Sottezza II se bude hodit. Světlo se dá stmívat dálkovým ovladačem a má příjemnou teplou barvu 3700 K.
__Dát si skleničku na terase po parném dni je opravdu zážitkem. Velmi příjemné a osvěžující je také na terase v létě spát.
__Dálkový ovladač. Otevřít střešní okno, vysunout markýzy nebo rozsvítit. Názorný popis kanálů či skupin slouží pro snadnou orientaci.
__Motoricky ovládané střešní okno je vítaným doplňkem.
__Zde je krásně vidět tvar fixního zasklení kolem balkónu.
__I v létě přijde v noci vhod částečně nebo zcela posuvné zasklení zatáhnout.
__Markýzy na scénu. Jejich zatažení je díky sdružování do skupin záležitostí stisku jednoho tlačítka.
__I v horkých dnech se zde pohodlně ukryjete. Boční stínění zajišťuje vertikální markýza VertiTex II s částečně průhledného kompozitního materiálu Soltis.
__Volné chvíle jsou ty nejvzácnější. Německé řešení Glasoase od firmy Weinor vám bude sloužit tak dlouho, jako váš dům. Svou cenu si bude držet a užitku z něj budete mít opravdu mnoho. Této náročné investice nebudete nikdy litovat.
__Zahradu si teď majitelé užijí v každé roční době dosytosti.
__Račte vstoupit.
__Moderní vzhled zipové markýzy Sottezza II OptiStretch LED.
__Obvodové zasklení je vyrobeno z kaleného skla o tloušťce 10 mm. Při rozbití se rozpadne na malé úlomky, které nikoho nezraní.
__Vepředu jsou kolejničky zapuštěny nejméně.
__Dobrou noc.
__Nashledanou a příště možná u Vás...