Vybraná reference

Atypické zastřešení s využitím balkónu

Rozměr: 5,443 x 5,154 m
Konstrukce: Trendová 60740
Markýza: Sottezza
Látka: WE4-977
Podlaha: Forest Plus Teak
Výrobce: Weinor
Realizace: Čechy
Hodnocení firmy Confico Trading, s.r.o. - markýzy, stínící technika - NejŘemeslníci.

Odborné montáže markýz

Pro zajištění garantované třídy odolnosti markýzy vůči větru musí být její konzoly pevně ukotveny. Správná volba kotevní techniky a dodržení stanovených postupů jejím výrobcem zajistí, že garantované zatížení kotev bude vyhovovat mezním hodnotám zatížení, které mohou při provozu markýzy nastat.

Naši pracovníci používají profesionální a léty ověřenou kotevní techniku firmy Fischer, která se vyznačuje vysokou kvalitou, dlouhou životností (stálostí svých vlastností) a vysokou bezpečností. Ve spolupráci s firmou Fischer vám také můžeme zajistit certifikát pevnosti vydaný na základě tahových zkoušek, které se provádějí na místě montáže. Tato možnost je využívána zejména investory při větším počtu montáží na jednom objektu.

Na základě typu podkladu pro vás zvolíme vhodný typ kotvy tak, aby vyhověla požadovanému zatížení a zároveň podklad časem nepoškodila. V případě zateplených fasád používáme certifikované kotvy Thermax s přerušeným tepelným mostem, které zabraňují kondenzaci vody a následnému poškození zateplovacího systému. Použitím těchto speciálních kotev a jejich odbornou montáží se vyhnete pozdějším potížím v důsledku neuznané reklamace u vašeho dodavatele zateplení.

Další výhodou odborné montáže našimi vyškolenými pracovníky je aplikace moderních postupů zaměření prostřednictvím digitálního laserového měřiče a křížového samonivelačního laseru. Tyto postupy zajistí přesnou instalaci v místě, které bude nejlépe vyhovovat proporcím vaší terasy nebo balkónu. Použitím detekčního přístroje jsme schopni předejít poškození elektroinstalace, kovových i plastových trubek nebo jiných částí umístěných pod vaší fasádou.

Upevňovací systém Thermax
Systém Thermax
Ovlivnění základního materiálu spojitou kotvou
Spojitá kotva Fischer
Pevnostní zkouška kotvy
Tahová zkouška

Při samotném vrtání používáme vrtací kladivoodsávacím systémem pro bezprašnou montáž. Elektroinstalace k motoricky ovládané markýze provedená pracovníkem s osvědčením o odborné způsobilosti v elektrotechnice pro samostatnou činnost je u nás samozřejmostí. Nakonec vám předáme protokol o montáži – použitých kotvách, typu povrchu a o jejím celkovém průběhu.

Odborná montáž realizovaná naší společností se vyznačuje následujícími aspekty:
  • přesné zaměření konzol laserovými měřiči
  • detekce elektroinstalace nebo plastových a kovových trubek v podkladu v místě vrtu nebo drážky elektroinstalace
  • používání odsávacího systému při vrtání děr nebo frézování drážek elektroinstalace
  • správná aplikace vhodných kotev na základě typu podkladu
  • elektroinstalace provedená kvalifikovanou osobou
  • sepsání protokolu o použitém materiálu a způsobu montáže
  • úklid místa montáže do stavu před montáží
  • možnost certifikace kotev na základě tahových zkoušek

Odborná montáž není jen několik děr s hmoždinkami!


Kontaktujte nás, rádi vám poradíme!

Odesláním tohoto webového formuláře souhlasíte, že Vaše osobní údaje v něm obsažené může společnost Confico Trading, s. r. o. využít pro účely vytvoření cenové nabídky a že je může nadále zpracovávat v souladu s podmínkami na stránce o ochraně osobních údajů.
PŘÍLOHY: Klikněte nebo sem přesuňte soubory myší.

max 20 souborů, max velikost jednoho souboru 5 MB,
povolené soubory: jpg, gif, png, tif, pdf


Kontaktní údaje ve formátu vCard
  Confico Trading, s. r. o.
IČ: 24209970
DIČ: CZ24209970
Dat. schránka: qfs89vx
Banka: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 107-8031020297/0100
Registrace: Městský soud v Praze,
oddíl C, vložka 188919
Adresa: U Kůlen 372 Předboj, 250 72
GPS: 50º 13' 35,2" N 14º 28' 20,8" E
E-mail: info@confico.cz
Telefon: (+420) 724 020 988
Skype: confico.cz