V programu došlo k následující chybě:

Metoda: frame_xml->load
Hlavička chybového hlášení: 2,3,4,1
Tělo chybového hlášení: 1
Cesta volání: include[/var/www/confico/html/frame/product.php] (line of call: 34) => frame_xml->load (line of call: 119) => frame_xml::alert
Přidávaná úvodní část cesty: /var/www/confico/html/content/cs/
Přidávaná přípona: .frame.xml
Pořadí vstupního argumentu: 3
Hodnota vstupního argumentu:
Cesta souboru: /var/www/confico/html/content/cs/.frame.xml

Hlášení: Neexistující cesta souboru.