Systém ovládání markýz

Markýzu je možné ovládat manuálně klikou nebo motoricky pomocí elektromotoru. Motorické ovládání výrazně zvyšuje komfort ovládání. Daleko častěji budete markýzu využívat. Neváhejte proto a investujte do motorického ovládání. Je to investice, která se vyplatí.

Manuální ovládání

Standardně lze markýzu ovládat pomocí odjímatelné kliky. U markýz od výrobce Selt vám nabízíme kliky ve 3 délkách: 150 cm, 180 cm nebo 220 cm. Při volbě délky je potřeba zohlednit hlavně to, aby jste s ní lehce dosáhli na ovládací oko závěsu a otáčení klikou bylo pro vás pohodlné. Otáčením kliky doprava nebo doleva markýzu roztahujete nebo zatahujete.

Stranu, na které bude klika umístěná, je třeba zvolit již při objednání. Na konci odjímatelné kliky je hák, který plynule přenáší momentovou sílu na ovládací oko, čímž dochází k roztažení nebo zatažení markýzy. Standardní součástí markýzy je převodovka 11:1. Pro usnadnění ovládání máme pro vás v nabídce převodovku 5:1 s posilovačem, která zvýší rychlost výsuvu a sníží sílu potřebnou k otáčení kliky na minimum.

Převodovka
Odjímatelná klika

Ovládání spínačem

Ovládání pomocí spínače patří mezi nejzákladnější typy. Je nutno podotknout, že patří mezi nejstarší způsoby a téměř se již nepoužívá. Nahrazuje se nástěnnými dálkovými ovladači zejména z důvodů nutnosti vedení kabeláže mezi motorem, spínačem a přívodem 230 V. Počítejte tedy s nutností frézování drážek nebo vedení elektroinstalačních lišet.

Všechny nabízené spínače jsou kompatibilní se všemi motory, které nemají integrován přijímač dálkového ovládání. Toto pravidlo platí bez ohledu na výrobci motoru.

Nabízíme vám následující typy nástěnných spínačů:
 • Inis UNO je spínač s aretací určený k ovládání jednoho pohonu markýzy. Ovládání je velmi jednoduché. Stlačením horního resp. spodního tlačítka ve tvaru šipky se markýza začne zasouvat resp. vysouvat. Prostředním tlačítkem lze běh kdykoliv zastavit. Jeho rozměry jsou (80x80x17) mm.
Spínač Inis Uno

Ovládání nástěnným dálkovým ovladačem

Bezdrátové dálkové ovládání je nejpoužívanějším řešením. Není nutné instalovat kabeláž mezi jednotlivými prvky a odpadá tak její pracné zasekávání pod omítku.

Součásti Smoove 1
Smoove 1
Rámečky Smoove 1

Nástěnné dálkové ovladače od firmy Somfy pracují v pásmu 434 MHz a jsou kompatibilní pouze s motory Somfy se zabudovaným přijímačem dálkového ovládání.

Nabízíme vám tyto typy nástěnných dálkových ovladačů (Somfy):
 • Centralis je jednokanálový dálkový ovladač s mechanickými tlačítky. Jeho rozměry jsou (80x80x17) mm. Dodává se v šedém provedení, s krytkou čelního panelu a krycím rámečkem. Další popis viz odstavec dole pod seznamem.
 • Smoove Origin je jednokanálový dálkový ovladač s mechanickými tlačítky. Součástí je bílý rámeček a nástěnný držák. Ovladač je velmi plochý, má rozměry pouhých (80x80x10) mm. Původní rámeček je možné za doplatek nahradit rámečkem v jiném barevném provedení z řady Smoove 1 (viz obrázek „Rámečky Smoove 1“). Další popis viz odstavec dole pod seznamem.
 • Smoove 1 je jednokanálový dálkový ovladač s dotykovými tlačítky. Součástí je nástěnný držák. Rámeček se objednává samostatně. Ovladač má rozměry pouhých (80x80x10) mm. Vybírat můžete z osmi různých druhů (viz obrázek „Rámečky Smoove 1 RTS“). Další popis viz odstavec dole pod seznamem.

Všechny výše nabízené nástěnné dálkové ovladače jsou určeny pro montáž do interiéru. Umožňují zadávat povely vysunutí, zasunutí markýzy a stop/my (vyvolání mezipolohy**). Provedení s plochým dnem (typ smoove) umožňuje upevnit ovladač na jakýkoliv nekovový podklad buď šroubky nebo oboustrannou lepící páskou. Ovladače jsou napájené pomocí lithiových baterií LR 2430 s výdrží až 2 roky.

Centralis
Smoove Origin
Smoove 1

Ovládání přenosným dálkovým ovladačem

Tento způsob ovládání je nejkomfortnějším a nejoblíbenějším řešením. Ovládněte stín v klidu ve své pohodlné poloze. S přenosným dálkovým ovládáním to nebude žádný problém.

Správná volba dálkového ovladače Somfy
Počet prvků k ovládání Typ ovladače
Telis 1 Telis Soliris Telis 4 Telis 4 Soliris Centralis
Motor* Ano        
Motor* a čidla počasí   Ano      
Motor a příslušenství     Ano    
Motor, příslušenství a čidla počasí       Ano  
Motor*, ovladač nepřenosný na zeď         Ano
* Markýza s navíjecím volánem má dva motory, proto je potřeba zvolit vícekanálový ovladač tzn. verzi Telis 4.

Dálkové ovladače od francouzské firmy Somfy pracují v pásmu 434 MHz a jsou kompatibilní pouze s motory a příslušenstvím Somfy se zabudovaným přijímačem dálkového ovládání.

Nabízíme vám následující typy dálkových ovladačů (Somfy):
 • Telis 1 – je jednokanálový dálkový ovladač, který je určen pro ovládání jednoho nebo skupiny přijímačů. Umožňuje zadávat povely vysunutí, zasunutí markýzy a stop/my (vyvolání mezipolohy**). Dodává se ve čtyřech designových provedeních: Pure, Silver, Lounge a Patio.
 • Telis Soliris – je jednokanálový dálkový ovladač, který nabízí stejnou funkčnost jako Telis 1 a navíc má vypínač sluneční automatiky. Volba mezi ovládáním slunečního čidla a markýzy se provádí kanálovým voličem umístěným dole pod LED diodami. Vypnutí resp. zapnutí funkce slunečního čidla je signalizováno levou resp. pravou diodou. Funkce větrného čidla se z důvodů ochrany markýzy před poškozením větrem nedá vypnout. Telis Soliris se dodává ve dvou designových provedeních Pure a Patio.
  Telis 1 - pure
  Telis Soliris - pure
 • Telis 4 – je určen pro použití jako pětikanálový dálkový ovladač s možností ovládání až pěti prvků. Umožňuje zadávat povely vysunutí, zasunutí markýzy a stop/my (vyvolání mezipolohy**). Aktivita daného kanálu je signalizována pořadovou LED diodou. Přepínání kanálu se provádí nejspodnějším tlačítkem pod LED diodami. Dioda z úsporných důvodů po chvíli zhasne. Znovu se rozsvítí krátkým zmáčknutím kanálového voliče.

  Pátý kanál je signalizován rozsvícením všech čtyřech LED diod a má speciální funkci. Umožňuje definovat ovládání jednoho nebo až čtyřech různých zařízení najednou. Máte-li například instalovány čtyři markýzy, můžete kanálem 1 až 4 ovládat každou zvlášť nebo pátým kanálem všechny najednou. Dodává se ve čtyřech designových provedeních: Pure, Silver, Lounge a Patio.

 • Telis 4 Soliris – je pětikanálový dálkový ovladač se stejnou funkčností jakou nabízí Telis 4 a navíc s možností vypínat a zapínat sluneční automatiku, která se ovládá následovně. Po rozsvícení všech čtyřech LED diod (pátý kanál viz popis Telis 4) znovu stiskneme kanálový volič a podržíme ho tak dlouho, až se rozsvítí pár LED diod z levé nebo pravé strany. Levá resp. pravá dvojice LED svítí pokud je sluneční automatika deaktivována resp. aktivována. Aktivace a deaktivace se provádí dlouhým stiskem kanálového voliče. Funkce větrného čidla se z důvodů ochrany markýzy před poškozením větrem nedá vypnout. Dodává se ve třech designových provedeních Pure, Silver a Patio.
  Telis 4 - silver
  Telis 4 Soliris - patio

Dálkové ovladače v designovém provedení Pure mají rozměry (134x41x21) mm. Modely Lounge, Silver a Patio mají rozměry (145x49x22) mm. Ovladače jsou napájeny jednou lithiovou baterií CR 2430výdrží až dva roky.

** Tlačítko My nabízí možnost uložení a následné vyvolání mezipolohy. Pokud často vytahujete markýzu jen do určité polohy, je možné si tuto polohu uložit. Po zastavení markýzy v požadované poloze stačí na 5 s podržet tlačítko My. Poloha se uloží do paměti. Uložení je potvrzeno krátkým pohybem markýzy. Následně stačí jen krátce stisknout tlačítko My a markýza je vysunuta do uložené polohy.

Správná volba dálkového ovladače Cherubini
Počet prvků k ovládání Typ ovladače
Skipper Skipper Lux Skipper Plus Skipper P-Lux
Motor* Ano      
Motor* a čidla počasí   Ano    
Motor a příslušenství     Ano  
Motor, příslušenství a čidla počasí       Ano
* Markýza s navíjecím volánem má dva motory, proto je potřeba zvolit vícekanálový ovladač tzn. verzi Skipper Plus.

Dálkové ovladače od italské firmy Cherubini pracují v pásmu 434 MHz a jsou kompatibilní pouze s motory a příslušenstvím Cherubini se zabudovaným přijímačem dálkového ovládání.

Nabízíme vám následující typy dálkových ovladačů (Cherubini):
 • Skipper je jednokanálový dálkový ovladač, který je určen pro ovládání jednoho nebo skupiny přijímačů (motorů). Umožňuje zadávat povely vysunutí, zasunutí a stop. Činnost je signalizována led diodou na horním displeji. Ováldání se provádí intuitivně tlačítky s ikonkami.
 • Skipper Lux je jednokanálový dálkový ovladač se stejnou základní funkčností jako nabízí Skipper. Tento ovladač umožňuje vypínat a zapínat sluneční automatiku. Stav slunečního senzoru je signalizován symbolem na displeji. Vypnutí nebo zapnutí sluneční automatiky se provádí stiskem tlačítka kanálového voliče na 2 s. Tlačítko je umístěno rovnou pod displejem (tlačítko bez ikonky).
  Skipper - negro
  Skipper Lux - blanco
 • Skipper Plus je sedmikanálový dálkový ovladač s vyspělou funkčností jejich procházení. Tímto ovladačem můžete nezávisle ovládat až 7 přijímačů nebo jejich skupin. Zároveň lze na nulté pozici (na displeji svítí nula) ovládat všech sedm přijímačů najednou Přepínaní kanálů se provádí kanálovým voličem pod displejem. Aktivita daného kanálu je přehledně signalizována číslem na displeji viz obrázek. Výhodou tohoto ovladače je, že po naprogramování kanálů umožňuje z procházení vypustit všechny nepoužívané kanály. Nemusíte je tak zbytečně přeskakovat.
 • Skipper P-Lux je sedmikanálový dálkový ovladač se stejnou funkčností jako verze Skipper Plus. Tento ovladač navíc umožňuje vypínat a zapínat sluneční automatiku. Stav slunečního senzoru je signalizován symbolem na displeji. Vypnutí nebo zapnutí sluneční automatiky se provádí stiskem tlačítka kanálového voliče na 2 s. Pokud využíváte více kanálů lze sluneční automatiku vypnout pro všechny kanály současně na nulté pozici (na displeji je nula).
  Skipper Plus - blanco
  Skipper Lux - blanco

Všechny dálkové ovladače Cherubini jsou napájeny dvěma AAA bateriemivýdrží až 2 roky. Ovladače mají rozměry (140x45x25) mm a vyrábí se v barevných provedeních blanco a negro. Mohou být provozovány od -10°C do +50°C.

Systém ovládání Cherubini umožňuje uložení mezipolohy. Pokud budete často markýzu využívat jen částečně vytaženou, stačí stisknout tlačítko stop po dobu 4 s. Tato poloha je tímto uložena. Její vyvolání se provádí stiskem tlačítka stop na 2 s. Markýza se vysune do požadované polohy

[zpět na hlavní popis]

Kontaktujte nás, rádi vám poradíme!

Odesláním tohoto webového formuláře souhlasíte, že Vaše osobní údaje v něm obsažené může společnost Confico Trading, s. r. o. využít pro účely vytvoření cenové nabídky a že je může nadále zpracovávat v souladu s podmínkami na stránce o ochraně osobních údajů.
PŘÍLOHY: Klikněte nebo sem přesuňte soubory myší.

max 20 souborů, max velikost jednoho souboru 5 MB,
povolené soubory: jpg, gif, png, tif, pdf


Kontaktní údaje ve formátu vCard
  Confico Trading, s. r. o.
IČ: 24209970
DIČ: CZ24209970
Dat. schránka: qfs89vx
Banka: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 107-8031020297/0100
Registrace: Městský soud v Praze,
oddíl C, vložka 188919
Adresa: U Kůlen 372 Předboj, 250 72
GPS: 50º 13' 35,2" N 14º 28' 20,8" E
E-mail: info@confico.cz
Telefon: (+420) 724 020 988
Skype: confico.cz